Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Licht van barmhartigheid....

10-12-2016

Geef elkaar een hand

Net zoals in 2015 worden er in onze parochie na elke viering in de tijd van Advent, gedurende het weekend, kaarsen verkocht met de bedoeling om elkaar de hand te reiken.

De hand reiken naar mensen die eenzaam zijn, het niet breed hebben, moeite hebben met het leven maar ook als een teken van vergeving. Door zo met elkaar om te gaan bouwen we samen aan een wereld waarin de barmhartigheid een belangrijke plek inneemt. 
We treden in het voetspoor van de heiligen zoals onze paus Franciscus gevraagd heeft bij de afsluiting van het Jaar van de Barmhartigheid, enige weken geleden. Voor de kleine prijs van E 1,50 per stuk hoeft u het niet te laten en tegelijkertijd maakt u een groot gebaar!

Reik elkaar te hand en breng het kindje Jezus in het midden van zovele mensen die verlangen naar een stukje compassie en mededogen...


Barmhartig als de Vader....