Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Opname in de Kerk...

15-12-2016

Katholiek worden

‘Met mijn vriendin bezoek ik regelmatig de vieringen in de kerk. Zij komt uit een katholiek gezin waar ze gewoon zijn om geregeld naar de kerk te gaan. Toen ik een paar keer met haar mee was geweest voelde ik een verlangen in mij opkomen om  gedoopt te worden. Ik wilde mij aansluiten bij de katholieke geloofsgemeenschap. Zo ben ik contact gekomen met een ‘groepje mensen’ die zich ook voorbereiden op hun opname in de kerk.’

Katholiek worden is een  diepgaand en vreugdevol gebeuren. Per jaar worden in Nederland ongeveer 1000 volwassenen katholiek. De Rooms Katholieke Kerk is de oudste en grootste christelijke kerk ter wereld met ongeveer 1,3 miljard gelovigen. Zij is een wereldkerk. Het Griekse woord ‘katholikos’ betekent 'algemeen' of 'universeel'. Men zou naam van de katholieke Kerk dus letterlijk kunnen vertalen als de algemene Kerk of universele Kerk. De term "Katholiek" werd in dit verband voor het eerst gebruikt in het jaar 107 door bisschop Ignatius van Antiochië. Hij zei toen:  ‘Waar Jezus Christus is, daar is de katholieke Kerk.’

Op elke leeftijd en in alle levensomstandigheden kunt u zich aansluiten bij onze kerk. De officiële opname in de katholieke kerk gebeurt op verschillende wijzen, afhankelijk van uw voorgeschiedenis.

U  vraagt zich waarschijnlijk nu af: Hoe kan ik opgenomen worden in de Kerk en wat moet ik er voor doen? En moet ik er voor studeren? Ten slotte: Waar moet ik dit aanvragen?

Voorbereiding

Als u er over nadenkt om katholiek te worden dan willen wij u daar graag bij begeleiden. De weg van het christen worden – het catechumenaat, dat is het inleiden van een niet christen in de Kerk – vraagt om een serieuze voorbereiding van ruim een jaar. Zij vindt, in samenwerking met het Vormingscentrum van het bisdom van ’s-Hertogenbosch, plaats in regionaal verband. Tijdens dit jaar van voorbereiding komt u, samen met andere volwassenen die ook katholiek willen worden, eens in de paar weken bijeen. Op deze bijeenkomsten is er aandacht voor de diverse vragen die met geloof en kerk zijn van doen hebben. Wellicht zijn deze ook de uwe maar als dit niet geval is mag u er zeker van zijn dat er een antwoord zal worden gegeven op uw persoonlijke vragen…

Aanmelding

Wilt u zich aanmelden? Dit kan het beste door contact op te nemen met de parochie of met de pastoor. Wilt u meer inhoudelijk geïnformeerd worden over het traject van voorbereiding dan kunt u deze informatie vinden op we website van het bisdom www.bisdomdenbosch.nl of u kunt contact opnemen met het Vormingscentrum van het bisdom via vormingscentrum@bisdomdenbosch.nl of telefonisch via 073 - 523 20 57.


Opname in de kerk: voort eenieder mogelijk