Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

nieuws

Kerstboodschap 2016 van de bisschop

21-12-2016

Elkaar vasthouden in een tijd van verwarring

'Enkele weken geleden opende onze koningin de Jheronimus Academy of Data Science. Daarmee is ook de stad 's-Hertogenbosch opgestoomd in de academische vaart der volkeren. Het data-instituut doet onderzoek naar de mogelijkheden van 'big data' maar ook naar morele implicaties van de enorme toename van gegevens. Tijdens de presentaties, voorafgaande aan de opening van het instituut, kregen de gasten boeiende voorbeelden van praktische toepassingen.

De laatste decennia is door de digitale revolutie het aantal beschikbare gegevens enorm toegenomen. Een en ander betekent in theorie dat beslissingen door artsen, bankiers, bedrijven en bestuurders met veel grotere precisie genomen kunnen worden.
Al nadenkend over deze stand van zaken stuit ik echter op een paradox.In de pers horen wij steeds vaker over fact-free discussies onder onze politici. Terwijl er steeds meer gegevens beschikbaar zijn, geeft menig politicus er de voorkeur aan om niet op basis van feiten maar primair op basis van gevoelens en emoties te spreken. Het gaat niet om wat waar is maar om wat waar voelt.
Ik kan mij herinneren dat, tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen, de meeste uitspraken van de huidige president-elect over economische thema's door economen als deels of volledig onwaar werden ontmaskerd. Opnieuw wordt duidelijk dat data altijd moeten worden geïnterpreteerd en dat ook altijd belangen een rol spelen.....'

De hele tekst van de kerstboodschap kunt u lezen door onderstaand document te downloaden. Een boodschap tot bezinning. 

Meer informatie:


Bisschop Mgr. Gerard de Korte in volle overgave