Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

nieuws

Dag van de Wereldkerk

30-08-2017

Dag van de Wereldkerk in de Sint-Jan van Den Bosch op 24 september

Op zondag 24 september vieren we in ons bisdom de Dag van de Wereldkerk. Voor de feestelijke viering in de Sint-Janskathedraal zijn in het bijzonder de duizenden gelovigen in ons bisdom, die oorspronkelijk uit andere landen komen, uitgenodigd.

Ook in ons bisdom krijgt de katholieke geloofsgemeenschap een steeds internationaler karakter. De Dag van de Wereldkerk is een gelegenheid het geloof te delen en de eenheid en veelkleurigheid van onze Kerk te vieren. We staan, naar het Evangelie van die dag, stil bij onze universele roeping om werkers te zijn in de wijngaard van de Heer (Mt. 20, 1-16a).

Onder de naam Migrantendag is de dag in 2009 voor het eerst georganiseerd bij gelegenheid van het 450-jarig bestaan van het bisdom. Sindsdien is de viering jaarlijks in een andere parochie georganiseerd en had de dag een overwegend lokaal of regionaal karakter. Onder de naam Dag van de Wereldkerk vindt dit jaar de viering voor het gehele bisdom in 's-Hertogenbosch plaats.

De dag begint om 11.45 uur met een eucharistieviering in de Sint-Janskathedraal waarin hulpbisschop Rob Mutsaerts de voorganger is. De feestelijke viering wordt opgeluisterd met gezangen en gebeden in verscheidene talen. Na de H. Mis is er een moment van eucharistische aanbidding. Aansluitend bent u van harte welkom op het Sint-Janscentrum voor een lunch met gerechten uit tal van landen. Ed Arons, voormalig hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad, zal spreken over de specifieke bijdrage van migranten aan de opbouw van de kerkgemeenschap in Nederland. Verder is er gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen.

We nodigen u en migranten(groepen) uit voor deze dag. Voor inhoudelijke vragen over de dag kunt u terecht bij dhr. Jurriaan Borst via: wereldkerk@outlook.com.