Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

nieuws

In en om de torens HHP: september 2017

10-09-2017

Op donderdag 7 september jl. vond de achtste vergadering, de septembervergadering, van het bestuur van de Heilig Hartparochie van dit jaar plaats. Naast een aantal huishoudelijke aangelegenheden werden de volgende zaken besproken en/of besloten. 

● Afscheid van Jan Boogers
De heer Jan Boogers, lid van de bestuurscommissie Personeel, Organisatie en Communicatie heeft te kennen gegeven te willen stoppen met het commissiewerk voor de parochie. In de komende vergadering van de commissie op woensdag 13 september zal er kort bij zijn afscheid worden stilgestaan.

● Jubileumfeest van Toon Dankers
Op zondag 8 oktober a.s. wordt er in de eucharistieviering van 10.30 uur in de Sint-Petrusbasiliek te Boxtel  stilgestaan bij het 25-jarig jubileum van onze diaken Toon Dankers. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

● Renovatie/vernieuwing van de geluidsinstallaties in de kerken van Esch en Liempde
Hiertoe heeft het bestuur formeel besloten. Delen die nog (redelijk) goed zijn worden hergebruikt. Na deze renovatie vertrouwt het bestuur erop dat de verstaanbaarheid van de priesters en andere lezers duidelijk wordt verbeterd.

● Monumentendagen 2017
Hieraan verleent het bestuur zijn medewerking. Zie voor meer informatie het nieuwsbericht op deze website.
Dit geldt ook voor de Vredesweekavond op vrijdag 22 september in gemeenschapshuis De Walnoot.

● Informatieavond parochiebestuur
De jaarlijkse informatieavond vanuit het bestuur vindt dit najaar plaats en wel op woensdag 4 oktober a.s. Het programma van deze avond wordt binnenkort via deze website bekengemaakt. Naast de jaarcijfers van 2016 komt ook het reilen en zeilen van het bestuur in 2016 aan de orde.
De bijeenkomst vindt ook plaats in het gemeenschapshuis De Walnoot en begint om 19.30 uur 

● Parochiebrede vrijwilligersavond’
Deze is op zaterdag 7 oktober en vindt plaats in ‘De Serenade’ in Liempde. Inmiddels zijn de uitnodigingen verstuurd. Deze avond is louter bedoeld voor de vrijwilligers zelf. Het komende jaar is het weer lokaal en zijn de partners ook weer welkom!.

● Dankavond vrijwilligers restauratie carillon
Het carillon is weer volop in gebruik. Het is met heel veel inzet van vrijwilligers, ‘de groep’, gerestaureerd en nagenoeg budgettair neutraal verlopen. De bijeenkomst vindt op vrijdagavond 13 oktober plaats. Alle vrijwilligers en hun partners ontvangen hiervoor nog een uitnodiging met daarin vermeld het programma van die avond. We zien allen graag tegemoet!

● Jaarrekening 2016
Na intensief overleg met medewerkers van het Bisdom is de Jaarrekening 2016 nu dan helemaal goedgekeurd. De cijfers en de verdere in en outs worden op de informatieavond van woensdag 4 oktober bekendgemaakt. Graag willen we vermelden dat ongeacht de uitkomst van de jaarrekening, de medewerkers van het Bisdom zeer te spreken waren op de wijze waarop het administratieve systeem in Boxtel is vormgegeven, opgezet en wordt uitgevoerd. Dát doet onze deugd…   

● Ontwikkeling van de verkopen van het vastgoed
Hierover kunnen we kort zijn: de voormalig H. Hartkerk is einde juni definitief verkocht en het gemeentebestuur heeft in principe en onder voorwaarden ingestemd met de herontwikkeling van de pastorie en pastorietuin van de voormalige H. Hartkerk en de tuin en pastorie van het kerkdorp Liempde. Alle objecten zijn onder voorbehoud van definitieve instemming van het gemeentebestuur verkocht. De reële invullingen worden in de loop van 2018 verwacht.

● Herontwikkeling van de pastorie van Esch
Het bestuur heeft besloten een haalbaarheidsonderzoek te laten doen naar een mogelijke herontwikkeling van de pastorie van Esch. Hierbij moet worden bekeken of het haalbaar is het gebouw te renoveren en geschikt te maken voor verhuur aan kleine ondernemingen en voor bewoning. In de loop van dit najaar wordt dit duidelijk.

● Renovatie ‘De Uitwijk’ in Lennisheuvel
Hiertoe worden door de Contactgroep Lennisheuvel volop plannen ontwikkeld. De bedoeling is duidelijk: het uitvoeren van klein en groot onderhoud en het aantrekkelijker en aangenamer maken van het ontmoetingscentrum van de parochianen van Lennisheuvel. Alle al ontvangen plannen worden ter advies voorgelegd aan de Commissie Vastgoed. Hierna hoopt het bestuur er in de oktobervergadering een besluit over te kunnen nemen.

● Herinrichting ‘zolders’ van de Sint-Petrustoren
Nu het carillon succesvol is gerestaureerd en er verder nogal wat bouwkundige verbeteringen in de basiliek zijn doorgevoerd komen de verdiepingen van de toren weer vrij. De werkplaats wordt/is opgeruimd. Een kleine werkgroep gaat plannen ontwikkelen om deze zolders opnieuw en aantrekkelijk in te richten met onder meer veel zaken van de historie van de basiliek. Tijdens rondleidingen kunnen deze een waardevolle aanvulling zijn.

De volgende bestuursvergadering is op donderdag 5 oktober a.s.