Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Werelddag voor de Armen

14-11-2017

Werelddag voor de Armen: een nieuws jaarlijkse gedenkdag...

Aan de vele bijzondere feest- en gedenkdagen die de loop van het liturgisch jaar kleuren, is door Paus Franciscus een nieuwe gedenkdag toegevoegd: de Werelddag van de Armen. Vanaf heden zal iedere 33e zondag door het jaar in het teken staan van de armen. Paus Franciscus wil zo de rijke ervaring van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid, dat wij in 2016 mochten vieren, blijvende voortgang laten vinden.

Op de voorlaatste zondag van het liturgisch jaar worden wij uitgenodigd om stil te staan bij het armoede vraagstuk als geheel, maar ook bij de individuele armen in onze eigen omgeving. Ook wordt aandacht gevraagd voor allen die zich in een materieel of sociaal isolement bevinden. Daarnaast is het ook een goed moment om stil te staan bij allen die zich inzetten voor de armen en kwetsbaren in onze samenleving. Hierbij mogen we denken aan de Parochiële Caritasinstellingen, de Vincentiusverenigingen, aan de kloosterorden en congregaties die zich inzetten voor de armen en aan nieuwere initiatieven zoals de voedselbanken.

In het bisdom Den Bosch wordt ook aandacht besteed aan deze Werelddag van de Armen. Op zondag 19 november zal onze bisschop, Mgr. De Korte, om 11.45 uur in de Sint-Janskathedraal de Eucharistie vieren. Voor deze viering zijn onder andere de Caritasinstellingen en Vincentiusverenigingen uitgenodigd. Ook in onze eigen parochie besteden we a.s. zondag aandacht aan deze bijzondere Zondag voor de Armen.

De eerste Zondag voor de Armen zal ook mede in het teken staan van de Heilige Vincentius a Paulo (1581-1660). Hij geldt als de apostel van de naastenliefde. Het is dit jaar precies vierhonderd jaar geleden dat Vincentius zijn missie ten dienste van de armen begon. Deze eenvoudige priester uit Frankrijk was in staat het aanschijn van de Kerk te veranderen door de dienst aan de armen centraal te stellen in de beleving van het christelijk geloof.

De Werelddag van de Armen als blijvende opdracht voor ons allen. Via de onderstaande link treft u de boodschap aan die Paus Franciscus heeft geschreven bij gelegenheid van de Werelddag van de Armen.

Meer informatie: