Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Tienerdag Bisdom op 11 november

25-11-2017

Een verrassende dag als visueel beperkte… 

Op zaterdag 11 november zijn wij met de tienergroep van Heilig Hartparochie vertrokken naar Middelrode. Hier vond de jaarlijkse tienerdag plaats vanuit de Organisatie Jong Bisdom Den Bosch. Als voorbereiding kregen wij te horen dat we sportkleren mee moesten brengen. Daarnaast kregen wij te horen dat we deze dag samen met Koninklijke Visio door zouden brengen. Dit is een organisatie die zich richt op visueel beperkte personen.

Om 10.00 uur aangekomen in Middelrode is de dag begonnen met een eucharistieviering, deze ging over Sint-Maarten. 

Na de Eucharistieviering hebben wij de dag doorgebracht in het dorpshuis tegenover de kerk. Hier hebben de tieners en begeleiding kennis kunnen maken om voor een aantal uur visueel beperkt te zijn. De tieners werden in groepjes verdeeld en mochten de volgende opdrachten uitvoeren:
  • Geblinddoekt lopen met een blinde geleide stok, onder begeleiding van een andere tiener. Dit resulteerde op bijzondere ervaringen. 
  • Een balspel spelen met een speciale bril op waardoor je bijna niemand kon zien. Opmerkingen van tieners: ‘Oh, daar staat ook nog iemand!’, of ‘Ik zie de bal niet.’
  • Met een speciale bril op de tafel dekken en glazen inschenken met ranja, dit met speciale hulpmiddelen,
  • Spel spelen met een speciale bril.
  • Kaart en braille lezen met een speciale bril op.
Na deze bijzondere ervaring in de ochtend, hebben wij een heerlijke verzorgde lunch gehad. Na afloop van die lunch werden de gastvrouwen hier uitgebreid voor bedankt. 

Na de lunch startte het sportieve deel van de dag. Namelijk het eerste deel met een Judo Clinique en het tweede deel met een Kin Pu Clinique. In deze Cliniques hebben de tieners kunnen ervaren hoe het is om een contactsport uit te oefenen.

Om 16.00 uur zijn we met onze tieners weer naar huis gegaan. Het was een leuke, gezellige, energieke en ervaringsvolle dag geweest. Alle tieners waren enthousiast en zijn voldaan naar huis gegaan.

De begeleidsters