Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

De Paus overweegt...

27-11-2017

De gave van de roeping tot priester

In de afgelopen tijd heeft Paus Franciscus samen met de hoofden van de ministeries van het Vaticaan nagedacht over de roeping, onderscheiding en opleiding van de seminaristen en priesters. Voorwaar geen eenvoudig onderwerp! De onderstaande woorden uit de publicatie 'Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis' uit december 2016 vormden het uitgangspunt van dit halfjaarlijkse overleg...

De roeping om herder van Gods volk te worden, vereist een opleiding die de toekomstige priesters in staat stelt specialisten te zijn in de kunst van de pastorale onderscheiding, dat wil zeggen bekwaam om reële situaties in te schatten en een juist oordeel te vellen inzake keuzes die moeten gesteld en beslissingen die moeten genomen worden. Pastorale onderscheiding vereist dat het luisteren naar het Evangelie in het centrum van het leven staat, wat de herder bevrijdt van de bekoring zich af te leiden, alleen zijn weg te gaan, te zelfzeker te zijn en die kille en droge houding die van hem eerder een ‘boekhouder van het geestelijke’ maakt dan een ‘goede Samaritaan’ … De herder zal leren zijn vooringenomen zekerheden los te laten en het ambt niet beschouwen als een reeks dingen die moeten gedaan of normen die moeten toegepast worden, maar hij zal van zijn leven een ‘plaats’ maken voor onthaal en luisteren naar God en zijn broeders”.

De woorden lezend en overwegend doet velen en ook mij, beseffen dat er veel gebed nodig is voor onze (toekomstige) herders...


De Goede Herder