Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

'Ik had honger': kribbeproject

28-11-2017

In de arme mensen mogen wij God ontmoeten

“Ik had honger en gij hebt Mij te eten geven. Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen, ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht...” (Mt. 25)

Hoe vaak hebben wij onze ogen voor wie in nood is gesloten? Gelukkig is in het geheugen van God geen plek voor onze zonden maar alleen voor daden van goedheid en voor tranen van spijt en verdriet. Wat blijft als wij er niet meer zijn? De liefde die wij hebben ontvangen en gegeven. Voor God gaat zelf de kleinste daad van ware naastenliefde niet verloren. Wij willen lief hebben, niet alleen met woorden maar ook met daden.

Daarom steunen wij als Heilig Hartparochie daadwerkelijk het Huis Laetitia in Liempde. Huis Laetitia is een familiehuis in Liempde. Sinds 2008 worden er mannen, vrouwen, kinderen, Nederlanders en buitenlanders opgevangen. Zij hebben een moeilijk leven achter de rug met maatschappelijke problemen, drugs-, alcohol- of gokverslaving. Sommigen komen uit de gevangenis of hebben net een therapeutisch programma gevolgd en weten niet waar ze heen moeten; zij hebben geen huis, geen familie of hun familie wil niets met hen te maken hebben.
 
Voor hen zijn wij hun familie. In Huis Laetitia in Liempde vinden zij een plek waar zij worden opgevangen, zolang dat nodig is, een familie waar zij deel van uitmaken, een plaats aan tafel, iedere dag, een ondersteuning op hun weg naar een betere toekomst. Soms is het hebben van een huis en een uitkering niet voldoende, want dan heb je juist vrienden nodig, een huiselijke omgeving, waar je steun vindt wanneer je op je kwetsbaar bent.

Huis Laetitia kan tot 18 mensen opvangen. Helaas zijn er veel meer mensen die aanbellen. Er worden door het huis ook mensen die niet bij hen wonen gesteund met voedsel, kleding, schoonmaakmiddelen en producten voor lichamelijke verzorging. Wij proberen hulp te bieden door hen te voorzien in  primaire behoeften maar vooral proberen wij hun niet alleen te laten.
 
Hoe kunt U helpen? Als Heilig Hartparochie hebben wij het Kribbeproject bedacht. Jezus is in een kribbe in een stal geboren. De eersten die naar Hem kwamen kijken waren de armen. In de kribbe lag het grootste en mooiste geschenk dat God ons kon geven, Zijn eigen zoon. Een kribbe gevuld met gaven kan nog steeds een zegen voor de armen zijn.
    
In de kerken van onze parochie staan kribbetjes waar u eten, schoonmaakmiddelen, kleding en geld in kunt leggen voor de armen die het Huis Laetitia steunt. Met uw hulp doet u goeds voor de armen en voor uw hart. Dank u wel!