Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Wanneer Hij komt, wees gereed

03-12-2017

Wanneer Hij komt, wees gereed. Op de eerste zondag van de Advent keren we ons naar het komende feest van Kerstmis: Gods Zoon komt in onze wereld. God wordt mens. In welke wereld geschiedt dit? 

Een tumultueuze wereld, een samenleving met forse tegenstellingen. En daarom herkennen we enkele aspecten die ook op de laatste zondag van het kerkelijke jaar – het feest van Christus Koning – naar voren komen. Het thema van je eigen verantwoordelijkheid, van uitverkiezen en de taak die je is toebedeeld, worden nu gericht op de komst van de Heer en onze voorbereiding hierop. Daarom de oproep: weest waakzaam, wordt wakker. Richt je op wat komen gaat, richt je op de Komende. Hij staat als het ware voor je deur.