Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Als een bode vooruit

10-12-2017

Op de tweede zondag van de Advent wordt ieder jaar de persoon van Johannes de Doper gepresenteerd. Hij is de Voorloper van de Heer, de wegbereider. 

De thematiek van de woestijn roept verschillende beelden op: de woestijn bij de Jordaan waar Johanns de Doper mensen tot een doopsel van bekering nodigt, maar de Jordaan verwijst ook naar de doortocht van het volk geleid door Jozua na een tocht van veertig jaar door de Woestijn. Het volk dat uit de ballingschap bevrijd, het Beloofde Land intrekt. Johannes de Doper roept deze thematieken op. En wij kijken uit naar Hem die ons vrij zal maken van alles wat ons in ballingschap houdt. En die ons tot troost zal zijn.