Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

De priester anders bekeken....

19-12-2017

Kersteditie van het kringblad

Periodiek geeft het Sint-Janscentrum, waarin onder andere het Groot Seminarie van ons bisdom is gehuisvest, het Kringblad uit dat een inzicht geeft in het kerkelijk gebeuren in binnen - en buitenland. Deze keer besteedt de redactie aandacht aan het priesterschap...

Wij wensen u veel leesplezier, wellicht onder de kerstboom of bij de kerststal...!

Meer informatie: