Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Schilderijen HHP naar MUBO

13-01-2018

Op 19 januari is er een overdracht van negen schilderijen naar MUBO

Op de zolder van het pastoraal centrum staan een negental schilderijen waaronder enkele van de in Liempde in 1874 geboren schilder Jan Kruijsen. Deze schilderijen worden in bruikleen gegeven aan het Museum Boxtel (MUBO). De medewerkers van het museum richten in het voorjaar een speciale tentoonstelling van en over Jan Kruijsen in. De formele overdracht is op vrijdag 19 januari.

De contacten over het in bruikleen geven bestonden al langer maar nu komt het er dan van. Een negental schilderijen waarvan zeven portretten van in Boxtels actief geweest zijnde geestelijken, van de hand van onder andere Jan Kruijsen en Pierre Janssen, beiden in Boxtel actief en geëeerd met een straatnaam, gaan naar MUBO. 

Jan (Johannes) Kruijsen is in Liempde op 9 oktober 1874 geboren en op 6 oktober 1938 in Eindhoven overleden. Hij was een schilder van voornamelijk landschappen, portretten en religieuze voorstellingen. Omdat hij een autodidact was, heeft hij tijdens zijn leven nooit veel erkenning genoten van kunstcritici. 
In Oirschot is een museum,  het Kruysenhuis genaamd, met werk van hem en zijn kinderen Antoon Kruijsen (1898-1977) en Maria Kruijsen (1899-1988).
In dat museum hangt ook een aantal schilderijen dat eerder door de Heilig Hartparochie in bruikleen is gegeven. Deze hingen voorheen in de pastorie van Liempde en waren door Jan Kruijsen geschonken aan toenmalig pastoor Piet Kluijtmans.

De portretten en overige schilderijen die naar MUBO gaan geven een beeld van:
● Pastoor Eras (1867-1928) pastoor H. Hartparochie en geschilderd door Frans Knirsch
● Deken Broekman (1892-1974) pastoor-deken H. Hartparochie en geschilderd door Albert Arens
● Deken Spierings (1873-1943) pastoor-deken Sint-Petrusparochie en geschilderd door Jan Kruijsen
● Pastoor Van Gennip (1836-1916) pastoor Sint-Petrusparochie en geschilderd door Pierre Janssen
● Pastoor Van Gennip (1836-1916) pastoor Sint-Petrusparochie en geschilderd door Frits Grips
● Pastoor De Kort (1882-1937) pastoor H. Hartparochie en geschilderd door Kunstinrichting H. Bogaerts
● Kapelaan Donders 1870-1932) kapelaan van de H. Hartparochie en geschilderd door Frans Knirsch
● Sint-Petrusbasiliek Boxtel geschilderd vóór 1923 door Jan Kruijsen
● Sint-Petruskerk Oirschot, niet gesigneerd maar wordt toegeschreven aan Jan Kruijsen. 
 
De formele overdracht is dus vrijdag 19 januari. De tentoonstelling met werken over Jan Kruijsen wordt door MUBO in dit voorjaar van 28 april tot en met 7 juli georganiseerd. U bent natuurlijk van harte welkom in MUBO, hét Boxtelse museum…

Meer informatie:


Oude Grintweg in Oirschot, olieverf op paneel, 74 x 60 cm, privécollectie Joop Vullings, foto: Martin van Wulfen.