Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Durf jij Jezus te volgen?

21-01-2018

Dit weekend vieren we de 3e zondag door het jaar. Het motto luidt: Durf jij Jezus te volgen? 

Het begint allemaal met een boodschap die vraagt om uitgedragen te worden. Overdracht van een Blijde Boodschap, steeds door mensen die in hun dagelijks bestaan laten zien dat het Dragende Verhaal hen gelukkig en vruchtbaar maakt. Durven we het aan? Durven we het aan Jezus en zijn Blijde Boodschap te volgen. Er liggen voldoende ‘beren op de weg’, maar er is ook het getuigenis van mensen in voor- en tegenspoed. Al gaande de weg wordt de Weg duidelijk, de Weg die een concrete levenshouding is maar die ook een persoon is, de persoon van Jezus. Het gaat uiteindelijk om relatie, om liefde.