Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Geef voor je kerk…

18-01-2018

In het komende weekend gaat de Actie Kerkbalans 2018 van start

Heel veel mensen in Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde steunen de Heilig Hartparochie met hun betrokkenheid. Dankzij die steun en betrokkenheid zijn onze kerken een plek van betekenis. Een plek die verbindt en waar veel mensen zich thuis voelen. Ook als ze geen regelmatige bezoeker zijn, kan de kerk een plek van betekenis voor hen zijn. Met hun aller financiële bijdrage aan de Actie Kerkbalans maakt zij dit mogelijk. Doet u ook weer mee?

De kerk is een plek om te vieren, zoals met Kerstmis en Pasen of bij een doop of huwelijk. Er worden vaak culturele activiteiten georganiseerd, van lezing tot concert. Voor veel mensen is de kerk ook een plek om rust te vinden en te gedenken. Bij een overlijden of bij een andere ingrijpende gebeurtenis in hun leven of in hun omgeving. De kerk is ook op veel andere gebieden actief. Bijvoorbeeld met de kinderclub ‘Kom en Zie’, de Tienergroep, meerdere gebedsgroepen, met gezinsmissen en met het Kribbeproject. Via onze website www.heilighartparochie.nl houden we u graag op de hoogte van het laatste nieuws. U vindt er ook veel meer informatie over onze Heilig Hartparochie.

Vindt u de kerk ook een plek van betekenis, voor uzelf, voor anderen? Want dat willen we graag zijn én blijven. Omdat de kerk geen subsidies krijgt, is zij financieel afhankelijk van de bijdragen van haar leden. Daarom vragen wij u om ons te steunen met een vast bedrag per maand of jaar, of met een eenmalige gift. Ook kleine bedragen zijn van harte welkom. Dankzij uw gift blijven de kerken in de vier kerkdorpen een plek van betekenis en verbinding.

● Geef voor je kerk en doe ook mee met de fotopuzzel…
Vanaf het komende weekend worden de brieven van de Actie Kerkbalans door tientallen vrijwilligers rondgebracht. Bij die brief is een fotopuzzel gevoegd. Een prachtige puzzel met meerdere foto’s van de vier kerkdorpen in kleur. Deze puzzel kan door iedereen worden ingevuld! 
  • Heb je een (goede) oplossing zet dan je naam, telefoonnummer en e-mailadres op het puzzelblad en lever dit in. Je kunt de oplossing in de brievenbus van de pastorie van jouw kerkdorp of een van de andere dorpen stoppen. Je mag de oplossing ook in de kerk afgeven of neerleggen. Doe er dan wel een enveloppe om met je naam erop! Graag uiterlijk 15 februari a.s. inleveren! De puzzel vindt je ook op onderstaande link. Je kunt hem dan nogmaals downloaden als je wilt. 
Na 15 februari worden door een jury, de Werkgroep Kerkbalans, alle inzendingen nagekeken. Onder de goede oplossingen wordt een aantal leuke prijzen verloot. De prijs is natuurlijk afhankelijk van de inzender. Dit kan een meisje van 5 jaar zijn maar ook een opa van 86 jaar! In de tweede helft van februari is de prijsuitreiking. Daar maken we een mooi officieel moment van…

Komend weekend of de dagen daarna ontvangen alle leden van de vier kerkdorpen van de Heilig Hartparochie dus een brief thuis. In die brief wordt u gevraagd een financiële bijdrage op de bankrekening van uw eigen kerkdorp over te maken. U kunt erop rekenen dat uw bijdrage binnen uw kerkdorp goed wordt besteed. En ook dat alle middelen bestemd worden voor ons gezamenlijke doel: een levendige en bloeiende Heilig Hartparochie. 

Wij willen u danken voor uw, 

hopelijk royale bijdrage

voor de Actie Kerkbalans 2018!

Bestuur Heilig Hartparochie

Meer informatie:


Doe mee met de fotopuzzelwedstrijd. Stop de oplossing in een brievenbus van een van de pastorieën...