Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

nieuws

In en om de torens: mei 2018

05-05-2018

Op donderdag 3 mei vond de vijfde vergadering, de meivergadering, van het bestuur van de Heilig Hartparochie van dit jaar plaats. Naast een aantal huishoudelijke aangelegenheden werden de volgende zaken besproken en/of besloten. 

● Visualisatie van de Sint-Petrusbasiliek van Boxtel
In overleg met de werkgroep Visualisatie van de Sint-Petrusbasiliek wordt er een extra avond voor het bestuur en vrijwilligers georganiseerd waarin het project wordt gepresenteerd. U hoort hiervan en leest hierover meer via deze website.

● Jaarlijkse informatieavond bestuur
Deze wordt in het najaar weer gehouden en wel op woensdag 10 oktober. Zoals gebruikelijk vindt deze in gemeenschapshuis ‘De Walnoot’ plaats. Op deze avond wordt het gevoerde beleid in 2018 gepresenteerd en de jaarcijfers van 2017. Te zijner tijd wordt u uitvoeriger over deze bijeenkomst geïnformeerd.  

● Ontwikkelingen vastgoed van de HHP
Deze zijn kort besproken en de voortgang verloopt volgens planning. Zodra er belangrijk nieuws is wordt u daarover onmiddellijk geïnformeerd. 
Aan de plannen voor de renovatie van ‘De Opgang’ in Esch wordt gestaag doorgewerkt. Er wordt nu over een programma van eisen nagedacht. De pastorie zelf krijgt een andere bestemming. 

● Begraafplaats H. Hart
Een gedeelte van deze H. Hartbegraafplaats, vak M, wordt heringericht. Dit gebeurt op een efficiënte en eenvoudige wijze. Hierdoor komt er weer meer ruimte voor begravingen. Het bestuur hoopt voor de zomer deze herinrichting te kunnen uitvoeren.

● Blusdekens voor de kapellen
Ten behoeve van de veiligheid van de bezoekers worden er blusdekens en indien noodzakelijk andere preventiehulpmiddelen voor de kapellen van de Heilig Hartparochie aangeschaft. Dit mede in verband met de grote bezoekersaantallen bij de vieringen.

● Nieuwe beamer voor het Pastoraal Centrum
De huidige beamer is aan vervanging toe. Daarom wordt er een nieuwe, goede beamer voor intern gebruik in het Pastoraal Centrum in Boxtel aangeschaft. 

De volgende bestuursvergadering is op donderdag 7 juni a.s.