Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

nieuws

AVG en onze parochie

08-06-2018

Privacyverklaring vastgesteld en te vinden op deze website 

In de vergadering van donderdag 7 juni jl. heeft het bestuur voor de Heilig Hartparochie een privacyverklaring vastgesteld. Deze verklaring is vastgesteld op basis van een format van de Bisschoppenconferentie. Deze verklaring is als bijlage bijgevoegd maar is ook opgenomen in de ‘Homepage’ in de linker kolom van deze parochiewebsite.

Op 25 mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG, ingegaan. Deze had een overgangstermijn van twee jaar en was de opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Op 25 mei 2018 is deze overgangstermijn geëindigd en is de AVG definitief ingevoerd. Deze AVG richt zich op het reguleren van het verkrijgen, registreren, aanwenden, lekken/onbedoeld gebruik en verwijderen van persoonsgegevens. 

Aan de invoering van deze AVG binnen onze parochie is al hard gewerkt. Veel zaken zijn en worden landelijk geregeld onder aansturing van de Bisschoppenconferentie. Zo zijn heel veel onderdelen binnen de nieuwe automatiseringsprogramma’s DocBase en Exact Online geregeld. Met deze programma’s gaat de Heilig Hartparochie binnenkort werken als de gegevens worden overgezet en bijgewerkt.

Daarnaast heeft het bestuur de volgende zaken geregeld en/of vastgesteld:
  • Op 7 juni jl. is de ‘Privacyverklaring Heilig Hartparochie’ vastgesteld; deze wordt nu gepubliceerd en als vast onderdeel opgenomen op deze website.
  • In de vergadering van 7 juni jl. is een intern beleidsdocument voor de parochie vastgesteld waarin een aantal praktische zaken is en wordt geregeld. Dit is onder alle geledingen binnen de parochie verspreid.
  • In dat beleidsdocument is ook vastgelegd dat een verdere uitwerking de komende tijd gaat en pas kan plaatsvinden.
  • We laten een beveiligingscertificaat voor onze website installeren. 
Het bestuur had in de afgelopen jaren de privacy van de parochianen en andere betrokkenen al hoog in het vaandel. Dit op basis van de vorige wet WBP. De nieuwe AVG triggert het bestuur om nog nauwkeuriger met (persoons)gegevens en publicaties om te gaan. Hiertoe hebben we nu een eerste, stevige stap gezet en in de komende tijd zullen nog verdere stappen worden gezet.

Wilt u kennis nemen van de ‘Privacyverklaring van de Heilig Hartparochie’, klik dan op onderstaande link of op de link in de linker kolom van deze website.

Meer informatie:


Het bestuur van de Heilig Hartparochie, nu in volledige bezetting