Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Leven vanuit het Brood van de Heer

12-08-2018

Deze zondag vieren we de 19e zondag door het jaar. Het motto luidt: Leven vanuit het Brood van de Heer. 

Een derde uitwerking van het Broodwonder: mensen beginnen te morren. Ze willen echt wel brood hebben dat zomaar gratis verstrekt wordt. Maar het is moeilijk om te aanvaarden dat er een diepere lading aan gekoppeld is. Jezus vereenzelvigt zich met dit brood, Hij is zelf dat Brood. Dezelfde vragen komen ook naar boven bij het mysterie van de eucharistie: is Hij het nu echt in het heilig Brood? We laten ons meenemen in de ontdekking dat Jezus levend Brood is, en omdat Hij rechtstreeks gekoppeld is aan de Eeuwige, is Hij Brood van eeuwig leven.

Maria Tenhemelopneming: 

“Zalig zij die geloofd heeft

Er zijn geen gegevens in de Bijbel over het sterven van Maria. Volgens de traditie zou Maria niet gestorven maar “ontslapen“ zijn te midden van de apostelen en voortleven in Gods liefde. Al in de zesde eeuw werd in Palestina een Mariafeest gevierd op 15 augustus, dat uitgroeide tot het feest van het ontslapen van Maria. In 1950 werd de tenhemelopneming van Maria door Pius XII tot dogma verklaard. Na twee gruwelijke wereldoorlogen met miljoenen slachtoffers wilde hij hiermee de verloren gegane eerbied voor het menselijk lichaam weer doen groeien.