Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Gezinsvieringen binnen de HHP

13-09-2018

Ook in het nieuwe parochiejaar weer veel gezinsvieringen

In het nieuwe parochiejaar worden er door de werkgroep gezinsvieringen weel veel vieringen voor gezinnen den kinderen georganiseerd. Deze vinden beurtelings plaats in bijna alle kerkdorpen van onze Heilig Hartparochie.

Deze vieringen worden door de werkgroep gezinsvieringen georganiseerd. In iedere viering worden de liederen door het kinderkoortje van de Heilig Hartparochie verzorgd. Wil je meedoen met dit kinderkoor? Meld je aan via kinderkoor@heilighartparochie.nl. Er wordt steeds voorafgaand aan elke viering geoefend. Dat doet het koortje meestal ongeveer drie kwartier.

In dit jaar 2018 zijn de volgende vieringen gepland:
  • zaterdag 15 september: in de kerk van Esch, aanvang 19.00 uur
  • zaterdag 6 oktober: in de basiliek van Boxtel, aanvang 19.00 uur
  • zaterdag 24 november: in de basiliek van Boxtel, aanvang 19.00 uur
  • zaterdag 22 december: in de kerk van Esch, aanvang 19.00 uur
Jullie zijn allemaal van harte uitgenodigd. Als je een stukje wilt voorlezen dan kan dat. Geef dit via e-mail door aan de werkgroep. Het adres is gezinsviering@heilighartparochie.nl


Hier vind je de plaatsen en data van de gezinsvieringen nogmaals...