Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Neem mij op

23-09-2018

Deze zondag vieren we de 25e zondag door het jaar. Het motto luidt: Neem mij op. 

Het geloof zoekt ondersteuning, zoekt een beter verstaan, zoekt de aansluiting bij het denken van vandaag. Er is toenadering tussen de mainstream van wat mensen heden ten dage menen en voelen, er is echter ook de kritische functie van de Blijde Boodschap die soms haaks staat op wat mensen vandaag willen. Die Blijde Boodschap gaat over leven en dood, gaat over de kleinen tegenover de machtigen, gaat over een geheim dat verborgen is in God en dat zich openbaart in het leven van Jezus de Christus. En hoe gaan wij hierin mee? Door hem op te nemen in ons denken en voelen, in ons reageren, in ons handelen.