Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Maria, haar plaats in ons geloof

24-09-2018

Van harte nodigen we u voor de inspiratiemiddag

Maria, haar plaats in ons geloof

Datum: maandag 1 oktober, van 13.30 tot 16.30 uur
Locatie: Sint-Janscentrum, Papenhulst 4, 5211 LC ‘s-Hertogenbosch

Het programma ziet er als volgt uit:

13.30 uur: Ontvangst met koffie en thee

14.00-14.30 uur: Lezing verzorgd door Mgr. dr. Jan W.M. Hendriks, hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam. Zijn wapenspreuk luidt: “Doe maar wat Hij u zeggen zal” en hij licht dit toe met: ‘Dit is Maria’s woord tot ons. Wees niet bang en probeer te volbrengen wat Hij in je hart heeft gelegd.’

14.30-14.35 uur: Verspreiding over de verschillende ruimtes voor de workshops

14.35-15.15 uur: Eerste serie workshops
  • I. Het Mariamissaal – verzorgd door V. Blom, bisschoppelijke gedelegeerde voor liturgie bisdom van ’s-Hertogenbosch
  • II. Bedevaarten naar Maria – door E. Smeets, vicaris voor liturgie en  kerkmuziek bisdom Roermond
  • III. Maria in de kunst – door F. van Genugten, medewerker commissie kerkelijke kunst
15.15-15.20 uur: Wisseling workshops

15.20-16.00 uur: Tweede serie workshops
  • IV. Maria in de heilige Schrift – verzorgd door Mgr. J. Hendriks
  • V. Maria-antifonen in het Getijdengebed – verzorgd door E. Smeets
  • VI. De kracht van een Maria-viering – door D. Hedebouw, pastoor parochie Wonderbare Moeder in Drunen
16.00-16.05 uur: Naar de kapel

16.05-16.30 uur: (Maria)Vesper en daarna: Tot ziens!

Aanmelden: Uiterlijk 25 september 2018. E-mail: vormingscentrum@bisdomdenbosch.nl. Vermeld s.v.p. naam en adresgegevens, alsook aan welke workshops u wilt deelnemen zowel in de eerste ronde als in de tweede ronde.


In de Mariakapel naast de voormalige H. Hartkerk in Boxtel