Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Voor wie kom jij op?

30-09-2018

Deze zondag vieren we de 26e zondag door het jaar. Het motto luidt: Voor wie kom jij op? 

Hoe herken je de christen? Door wat hij doet, op de eerste plaats. Daden zijn vaak sprekender dan woorden. Het gaat soms maar om het geven van een glas water of erkennen dat bij een ander – ook over de eigen grenzen van land, ras en geloof heen – goede dingen gebeuren. ‘Ik zou willen dat het ook onder jullie gebeurt!’ Jezus schijnt zo te redeneren, in navolging van Mozes. Het vraagt wel om een belangeloze houding...