Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Samen één zijn

07-10-2018

Deze zondag vieren we de 27e zondag door het jaar. Het motto luidt: Samen één zijn. 

In een samenleving waarin zoveel relaties onder druk staan èn het ‘samen’ soms niet meer aankunnen, blijft de Blijde Boodschap klinken dat een mens geroepen is om in verbondenheid te leven. Man-vrouw, mens-mens, in kleiner verband (gezin, familie), in groter verband (religieuze gemeenschap, geloofsgemeenschap). Wat God verbonden heeft mag een mens niet ‘scheiden’. Het is een geheimnisvol woord. Het blijft een opdracht om steeds weer naar het ‘samen’ op weg te blijven. Steeds opnieuw te ontdekken, niet helemaal bereikt. Maar de Blijde Boodschap geeft niet alleen richting, zij geeft ook kracht.