Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Herinneringsactie Kerkbalans 2018

15-10-2018

Een bijdrage voor uw kerk: laat wat goed is zo blijven!

De Heilig Hartparochie is al bijna vier jaar volop actief. Veel parochianen nemen deel aan de vieringen, de informatie- en thema-avonden en bezoeken de parochie-activiteiten. Er wordt flink aan de weg getimmerd en dan doelen we niet alleen op de ‘harde’ zaken, maar ook op die welke rechtstreeks uit het hart komen. We denken daarbij bijvoorbeeld aan de speciale vieringen, de verschillende geloofsgroepen, het intensieve ziekenbezoek, de kindercatechese ‘Kids Club’ en de tieneractiviteiten. Activiteiten die er toe doen… 

Naast de inzet van heel veel vrijwilligers is een gezonde financiële dekking noodzakelijk. Het bestuur heeft dit jaar weer een aantal maatregelen getroffen waardoor het oorspronkelijk begrote tekort naar onze verwachting lager zal uitkomen. Echter, uw bijdrage als parochiaan is voor ons daarbij belangrijk.

In januari hebben wij de Actie Kerkbalans 2018 onder uw aandacht gebracht. Van velen hebben wij hierop een financiële bijdrage mogen ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank. Anderen hebben het mogelijk vergeten. Mocht u dat overkomen zijn dan doen wij alsnog een beroep op u om een kerkbijdrage over te maken. Het spreekt voor zich dat u ook een extra gift mag overwegen.

Uw financiële ondersteuning vormt samen met de collectes tijdens de eucharistievieringen de belangrijkste bron van inkomsten voor onze kerk. Een bijdrage doet u zeker niet voor niets. Het geeft ons de mogelijkheid onze prachtige kerken open te houden...

Een deze dagen ontvangt u een persoonlijke brief waarin een en ander nogmaals wordt verteld. In die brief staan de adres- en bankgegevens waarnaar u uw bijdrage kunt overmaken. We vertrouwen erop dat we alsnog op uw hopelijk gulle bijdrage mogen rekenen. En... de bijdragen gaan naar uw eigen kerkdorp!

Bij voorbaat hartelijk dank! Bestuur, pastoraal team en contactgroepen van de Heilig Hartparochie.

Laat wat goed is zo blijven!

Steun uw parochie en geef een financiële bijdrage...