Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Gegeven

13-01-2019

Deze zondag vieren we Doop van de Heer. Het motto luidt: Gegeven. 

Na Kerstmis en het feest van de Openbaring van de Heer ontvangen we op deze zondag een andere “openbaring”: Jezus’ doop in de Jordaan. Hij toont zich aan Johannes de Doper, meer nog, Jezus toont zich als de gezondene van God die aan zijn zending begint. Met alle huiver laat Johannes Jezus toe. Met het gedenken van Jezus’doop, gedenkt de kerk ook het doopsel van allen die toegetreden zijn tot de gemeenschap met Jezus.