Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

In en om de torens: januari 2019

12-01-2019

Op donderdag 10 januari jl. vond de eerste vergadering, de januarivergadering, van het bestuur van de Heilig Hartparochie van dit jaar plaats. Naast een aantal huishoudelijke aangelegenheden werden de volgende zaken besproken en/of besloten. 

● Evaluatie functioneren parochie
De notitie van de bespreking van zaterdag 10 november jl. onder leiding van Marius Buiting is besproken. Een aantal punten is nader benoemd en wordt binnen de parochie gecommuniceerd.

● Afscheid van Pastoor Jacques Grubben
Het afscheid is door een kleine bestuurswerkgroep terdege voorbereid en de laatste punten werden op de bekende i gezet. Er wordt door heel veel mensen hard gewerkt om a.s. zondag alles goed te laten verlopen. Hiervoor bij voorbaat dank vanuit het bestuur. Het afscheid is a.s. zondag 13 januari 2019 om 10.30 uur in de Sint-Petrusbasiliek.

● De installatie van onze nieuwe pastoor Gertjan van Rossem
De bestuurswerkgroep heeft hierover al een eerste keer vergaderd. De hoofdlijnen staan in de steigers. A.s. dinsdag vergadert de werkgroep weer. De installatie geschiedt door bisschop Gerard de Korte en vindt op zondag 17 februari a.s. plaats. Ook deze plechtigheid is in de Sint-Petrusbasiliek en begint om 10.30 uur. 

● Evaluatie van alle vieringen en bijeenkomsten met Kerstmis
Het bestuur heeft hierbij kort stilgestaan en geconstateerd dat alle vieringen goed zijn verlopen. Enkele punten van verbetering zijn genoteerd en worden komend jaar anders gedaan.

● Vastgoedbeheer
De verkoop van alle overtollige gebouwen verloopt naar wens. De renovatie van de Opgang in Esch wordt nu in kaart gebracht en uitgewerkt. Het appartement voor onze nieuwe pastoor Geertjan van Rossem wordt in orde gemaakt: geschilderd en gepoetst.

De volgende bestuursvergadering is op donderdag 7 februari a.s.