Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

nieuws

Wereld Jongerendagen 2019...

16-01-2019

De wereldjongerendagen in Panama

Om de drie jaar vinden er ergens ter wereld de door de heilige Paus Johannes Paulus II in het leven geroepen Wereld Jongeren Dagen (WJD) plaats.

In Panama vinden deze bijzondere dagen plaats vanaf 16 tot en met 27 januari d.w.z. na een voorbereidende week ergens in het land zullen de veelal jong volwassen pelgrims, naar Panama City komen om elkaar en Paus Franciscus te ontmoeten maar ook om samen op een feestelijke wijze ons prachtige geloof te vieren... Uit eigen ervaring weet ik dat deze inspirerende weken een onuitwisbare herinnering in je achterlaten...
De Nederlandse groep van pelgrims van circa 100 jongeren is inmiddels zich aardig aan het thuis voelen aan de overkant van de Atlantische oceaan en geniet, ondanks de grote verschillen, met volle teugen want ze zijn er als familie ontvangen!

Deze WJD staan in het teken van Maria

Een zorgende, dynamische en concrete liefde; een stoutmoedige liefde, volledig gericht op de gave van zichzelf. Op deze manier beschrijft paus Franciscus de liefde van Maria in zijn boodschap voor de jongeren naar aanleiding van de 33ste Wereldjongerendag op 25 maart 2018. Hij vertrekt hierbij van Lc.(1,30): 'Schrik niet Maria, u hebt genade gevonden bij God' ​en vraagt aan alle jonge mensen om geen angst te hebben, maar te vertrouwen in het pad dat de Heer voor ons bestemd heeft.

Mochten jullie een ander willen volgen dan kan dat via de website van het bisdom Den Bosch, www.bisdomdenbosch.nl, via www.wjd.nl of facebook.com/jongbisdomdenbosch. Veel leesplezier!

Meer informatie: