Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Maand van de spiritualiteit

21-01-2019

Witte Zusters organiseren enkele activiteiten in de maand van de spiritualiteit

In het kader van de Maand van de Spiritualiteit 2019 verzorgen de Missiezusters van Onze Lieve Vrouw van Afrika (Witte Zusters) twee passende activiteiten, die voor iedereen gratis toegankelijk zijn.
 
● Op vrijdagochtend 1 februari van 11.00-12.30 uur Zr. Theresia Brattinga en Zr. Jo Robben 
Zij lezen tijdens Verhaaltijd in de bibliotheek Boxtel voor uit het boek ‘Dragers van Hoop, een leven lang missie’. Dit is uitgebracht ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Witte Zusters. De spiritualiteit van de Witte Zusters is vooral een praktische spiritualiteit die zich m.n. uit in het ondersteunen van meisjes en vrouwen in Afrika op allerlei gebieden, zoals gezondheid, educatie, ecologisch bewustzijn, strijd tegen vrouwenhandel enz. Zr. Theresia heeft 50 jaar in de Congo gewerkt en Zr Jo lange tijd in Tanzania als kleuterjuf. Beiden zijn nu woonachtig in het interculturele Wereldhuis, alwaar zij zich nog steeds missionaris voelen en graag aandacht schenken aan anderen.

● Op zaterdagochtend 9 februari van 10.30-12.00 uur Zr. Tiny Holscher 
Zij geeft een PowerPointpresentatie over 150 jaar Witte Zusters in Afrika en Nederland (1869-2019). Zij zal hierbij ingaan op ontstaan, geschiedenis en charisma van deze missionarissen: waarom doen ze wat ze doen, wat zijn hun drijfveren en houden ze het vol? Hoe wordt de aandacht voor Afrika vertaald in het heden en hoe kun je nog missionaris zijn als je bent teruggekeerd naar Nederland? Van de veertig nog levende Witte Zusters in Nederland, wonen er zo’n dertig in Boxtel.

Bij beide activiteiten is het boek ‘Dragers van Hoop, een leven lang missie’ te koop voor 10 euro. Hierin staan interviews en sprekende verhalen van nog levende Missiezusters. Ook de onlangs verschenen wandelbrochure ‘Witte Zusters-route’ in samenwerking met De Paadjesmakers is voor 2 euro verkrijgbaar. Deze route loopt van NS Boxtel naar NS Vught langs (voormalige) kloosters van verschillende missiecongregaties, waaronder de Witte Zusters en de Witte Paters. Voor vele Boxtelnaren waarschijnlijk zeer herkenbare plekken. Met achtergrondinformatie en veel foto’s.