Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Een nieuw begin...

17-02-2019

Een nieuw begin voor pastoor Geertjan van Rossem

Op zondag 17 februari jl. is onze nieuwe pastoor Geertjan van Rossem door bisschop Mgr. Gerard de Korte geïnstalleerd. De plechtige viering was om 10.30 uur in de Sint-Petrusbasiliek en was heel druk bezocht. De zang werd prachtig verzorgd door het Sint-Petruskoor, het priesterkoor stand vol met concelebranten, er waren mooie lezingen, er waren liefst vier gildes aanwezig en veel extra symboliek was in de viering verwezen. Het was een heel geslaagde viering met na afloop een kennismakingsbijeenkomst in het Pastoraal Centrum voor genodigden.
Ter informatie is het misboekje bijgevoegd zodat u de viering nog eens goed kunt nalopen en wellicht hernieuwd kunnen kennismaken met een dergelijke, goed verzorgde viering.

Namens het bestuur en de parochianen hield vicevoorzitter Jos Polman een toespraak tot onze nieuwe pastoor. Hij is hieronder integraal afgedrukt. Een fotoalbum is bijgevoegd. Klik op deze link of op de link hieronder.
 
'Namens alle parochianen heet ik jou Geertjan van harte welkom als pastoor en herder van onze Heilig Hartparochie. Wij zijn blij dat de bisschop heeft besloten dat jij de opvolger wordt van Jacques Grubben. Je staat bekend als een zeer gelovige en sociale priester met oprechte interesse in de mensen. Je bent een echte Brabander met gevoel voor het bourgondische en kleurrijke van deze prachtige streek.

Na jouw wijding tot priester heb je een rijke ervaring opgedaan als plebaan van de Sint-Jan in ’s-Hertogenbosch, als pastoor van de pastorale eenheid Maria en Heilige Johannes, als deken van ’s-Hertogenbosch, Vught, Oisterwijk en Boxtel en als kanunnik van het kapittel van het Bisdom Den Bosch. Al deze functies heb je met succes, grote toewijding en met betrokkenheid uitgevoerd. Jouw functies als deken en kanunnik blijf je voortzetten. Wij kunnen ons verheugen in een herder met grote bestuurlijke ervaring en pastorale toewijding die er is voor de mensen.

Op 13 januari jl. hebben we in deze prachtige basiliek met pijn in ons hart afscheid genomen van onze pastoor Jacques Grubben. Jacques heeft op een prima wijze zijn stempel op onze parochie gedrukt met als resultaat dat we met de inzet van alle vrijwilligers er heel goed voorstaan. Hij was de representant van het goede en activeert dat bij de mensen en hij heeft ons geraakt door zijn diepe geloof.

De parochie heeft zeer veel toegewijde en betrokken vrijwilligers die heel goed hun best doen. De fusie van de kerkdorpen Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde is goed verlopen, er is sprake van synergie. De mensen versterken elkaar en er is veel vertrouwen en wederzijds respect. Het is van groot belang dat de aandacht verdeeld wordt tussen de verschillende kerkdorpen; iedereen is even belangrijk.

Geertjan. Je treft hier een goed georganiseerde parochie aan met mensen die het hart op de juiste plaats hebben, mensen die erin geloven en die het belang inzien van een sterke parochie en die houden van de mooie vieringen. Mensen die ook het historisch erfgoed willen bewaren en koesteren voor hun nageslacht en die er allemaal graag bij willen horen. Maar ook mensen die gelovig zijn, elkaar helpen er zijn voor elkaar, elkaar vertrouwen en vriendelijk zijn en elkaar respecteren.

De kerkdorpen Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde hebben elk een zeer rijke historie en rijke tradities; laten we dit erfgoed koesteren. Samen met alle mensen en de zeer veel gemotiveerde en enthousiaste vrijwilligers, het contactberaad, de contactgroepen, de medebestuurders en vooral met de inzet en inspiratie van pastoor Jacques Grubben hebben we hard gewerkt om een goed fundament te leggen. We hebben er alle vertrouwen in dat we hierop kunnen verder bouwen samen met jou.

Je hebt te kennen gegeven dat je met pijn in het hart jouw geliefde parochie, de stad ‘s-Hertogenbosch en de kathedraal verlaat. Daar hebben we natuurlijk alle begrip voor. In onze Heilig Hartparochie is voor jou nu een nieuwe opdracht weggelegd. Namens alle parochianen heet ik je daarom nogmaals van harte welkom. Ik wens je een heel mooie tijd in onze parochie en alle succes en heel veel geluk. Op ons kun je rekenen en we doen er alles aan om op een goede wijze constructief en prettig samen te werken. Met het resultaat dat de parochie nog sterker wordt en de mensen met plezier meedoen.'

Meer informatie:


Felicitaties voor onze nieuwe pastoor Geertjan van Rossem