Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

nieuws

Caritas beweegt...

23-02-2019

Caritas beweegt: landelijke inspiratiedag met kardinaal Turkson

De zeven Nederlandse bisdommen organiseren op zaterdag 6 april 2019 een landelijke inspiratie- en verdiepingsdag met als thema ‘Caritas beweegt’. Kardinaal Peter Turkson, hoofd van het in 2016 opgerichte Vaticaanse Dicasterie voor Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling, spreekt die dag over het belang van caritas en sociale rechtvaardigheid in een veranderende samenleving.

De dag is bestemd voor vrijwilligers: leden van PCI-en en armenbesturen, van caritaswerkgroepen en werkgroepen diaconie. De bijeenkomst wordt gehouden in Abdijhof Mariënkroon in Nieuwkuijk.

● Veranderende samenleving
Het ochtendprogramma bestaat uit een eucharistieviering en diverse inleidingen. Peter Turkson, de kardinaal die onder meer de encycliek Laudato si’ introduceerde, zal spreken over het belang van caritas en sociale rechtvaardigheid in een veranderende samenleving. Hilde Kieboom, voorzitter van de gemeenschap Sant’ Egidio in Antwerpen, en zuster Sara Böhmer, vicevoorzitter van de KNR, gaan in op nieuwe vormen van gemeenschap en hun belang voor diaconie.

’s Middags kunnen de deelnemers in twee rondes workshops kennis maken met twaalf inspirerende diaconale projecten uit het hele land. De inspiratiedag wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Kansfonds.

● Info en aanmelding
Meer informatie over het programma volgt, maar belangstellenden kunnen zich nu al aanmelden via: inspiratiedag@bisdomrotterdam.nl met vermelding van hun werkplek en functie. Tijdig aanmelden is aanbevolen gezien de verwachte belangstelling.

Meer informatie: