Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

nieuws

6 maart: Aswoensdag

02-03-2019

Aswoensdag vasten- en onthoudingsdag

Aswoensdag betekent een 'vasten- en onthoudingsdag'. Deze is altijd meteen na de Carnaval en luidt het begin van de 40-dagentijd (de 'vastentijd') in. 

De Katholieke Kerk kent drie soorten dagen:

  • Boetedagen: elke vrijdag in het gehele jaar, én de gehele veertigdagentijd.
  • Onthoudingsdagen: Aswoensdag en elke vrijdag in het gehele jaar (inclusief Goede Vrijdag), tenzij deze samenvalt met een Hoogfeest.
  • Vastendagen: Aswoensdag en Goede Vrijdag.

In principe zijn onthoudingsdagen de dagen waarop katholieken geen vlees mogen eten. Als een katholiek in België of in Nederland voor zichzelf beslist om vlees te nuttigen op vrijdag, blijft hij echter wel verplicht om zich iets anders te onthouden: zo kan hij beslissen om niet te roken op vrijdag of om geen internet te gebruiken op vrijdag. Bovendien blijft de verplichting om geen vlees te eten in veel andere landen onverkort gelden.

In de verschillende kerken van onze parochie zijn er in de avond om 19.00 uur heilige Missen waarin de het askruisje wordt uitgereikt. Zie hiervoor de kerkberichten bij elk kerkdorp...


Op Aswoensdag halen we het askruisje...