Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Licht van het kruis

21-04-2019

Deze zondag vieren we het Hoogfeest van Pasen. Het motto luidt: Licht van het Kruis.
Via de intocht in Jeruzalem op Palmzondag, het liefdesmaal en verraad op Witte Donderdag en de eenzaamheid van het sterven op Goede Vrijdag trekken wij verder de Paasnacht in. In de vertwijfeling, boosheid en het verdriet over het sterven van Jezus klinken de woorden van uittocht en bevrijding. In de donkere nacht blijkt hoop te zijn tegen alle wanhoop in. In de leegte worden wij nieuwe mensen, bekleed met het Licht. Dat wordt waar voor ons in de Paasnacht, in het zingen en bidden, in het stil zijn en de Bijbelteksten die we horen, in het breken en delen.

Nieuwe hoop

Op Paasmaandag luidt het motto: Nieuwe hoop
Het leven heeft de dood overwonnen. De barmhartigheid en de liefde hebben de zonde overwonnen! Geloof en hoop zijn nodig om zich open te stellen voor deze nieuwe en wonderbare horizon. En we weten dat geloof en hoop gaven van God zijn en dat we erom moeten vragen: “Heer, geef mij geloof, geef mij hoop! We hebben er grote nood aan!” Laten we ons doordringen van de gevoelens die in de sequentie van Pasen weerklinken: “Waarlijk, Christus is verrezen: stond op uit de doden”. De Heer is in ons midden verrezen! Deze waarheid heeft op onuitwisbare wijze het leven van de apostelen getekend die, na de verrijzenis, opnieuw de nood voelden om hun Meester te volgen en, na de Heilige Geest ontvangen te hebben, aan allen, zonder vrees, gingen verkondigen wat ze met hun ogen hadden gezien en persoonlijk hadden ervaren.