Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

nieuws

Boekpresentatie Kees van Houten

29-04-2019

Kees van Houten presenteert zijn nieuwe boek ‘Quaerendo invenietis’

Johann Sebastian Bach en de muziekwetenschap op zaterdag 11 mei a.s. om 10.30 uur in de Sint-Catharinakerk in Eindhoven (7 minuten lopen vanaf het Centraal Station). Muzikale medewerking wordt verleend door een ensemble o.l.v. Ruud Huijbregts. Toegang vrij. 

U kunt de realisatie van dit lijvige boek nog steeds ondersteunen door middel van een donatie van € 60,-- of meer, over te maken naar rek.nr. NL40INGB0001511142 ten name van Kees van Houten, Stapelen 64, 5281 EJ, Boxtel. BIC: INGBNL2A U krijgt dan half mei een present-exemplaar van het nieuwe boek toegestuurd. 

U kunt natuurlijk ook gewoon intekenen op het boek. U maakt dan € 22,50 + € 5,-- verzendkosten (buitenland + € 10,-- verzendkosten) over op bovengenoemd rekeningnummer. Het boek wordt u dan half mei toegezonden. Na 5 mei wordt de prijs  € 25,-- + € 5,-- verzendkosten (buitenland + € 10,-- verzendkosten). contactadres: Kees van Houten Stapelen 64 5281 EJ Boxtel Tel. 0411 - 67 46 41 e-mail: k.vanhouten@home.nl www.keesvanhouten.nl

Het boek zal door Kees van Houten worden gepresenteerd op zaterdag 11 mei 2019 om 10.30 uur in de Sint-Catharinakerk in Eindhoven. Muzikale medewerking wordt verleend door een ensemble onder leiding van Ruud Huijbregts.