Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

nieuws

In eeuwigheid gevormd

23-06-2019

Deze zondag vieren we het feest van de Heilige Drie-eenheid. Het motto luidt: In eeuwigheid gevormd. 


Drie-eenheid: Vader-Zoon-heilige Geest. Geen “hersenkraker”, zo is dit mysterie niet bedoeld. Wel bron voor een voorzichtig en teder omgaan met Gods openbaring waarin Schepper, de geopenbaarde Zoon van God Jezus Christus en de Geest die beiden vereend en ook van beide uitgaat ons, Gods volk, bezield en richt naar een goede toekomst, de toekomst van Gods nieuwe wereld, zijn Rijk. God is nooit statisch, is altijd in beweging. En wij aardse mensen ontdekken dit door zelf in beweging te blijven. Door te leven in Zijn naam. Drievuldigheidszondag is de zondag na Pinksteren: het feest van het mysterie van de heilige Drie-eenheid. Gevierd wordt de verbondenheid, de verscheidenheid en eenheid van God als Schepper, Verlosser en Helper.