Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Doe maar gewoon

01-09-2019

Deze zondag vieren we de 22e zondag door het jaar. Het motto luidt: Doe maar gewoon. 


Doe dat wie je als mens bent… Echt bent. Er is in onze wereld veel schone schijn. Het is een hele weg om terug te keren tot de concrete werkelijkheid, tot wie we als schepsel bedoeld zijn. In parabels leidt Jezus ons in deze ontdekking wie we in Gods ogen mogen zijn. Dat de schepping ons is toevertrouwd, wordt ons vandaag ter meditatie gegeven. Nederig onze plaats in Gods schepping innemen, is de echte nederigheid.