Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Noordoost-India - Wereldmissiedag

15-10-2019

Wereldmissiedag

zondag 20 oktober a.s.

De katholieke kerk ziet het hier als haar missie
om zich in te zetten voor de bescherming
van de waardigheid en de rechten van de mensen
en voor de bescherming van de schepping
en de inheemse bevolking te begeleiden
in een samenleving die verandert

Na afloop van de vieringen is er een deurcollecte

Zie ook de bijgevoegde folder met meer uitleg

Meer informatie: