Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Informatieavond op woensdag 6 november

01-11-2019


Informatieavond parochianen

op woensdag 6 november a.s.

in gemeenschapshuis De Walnoot

Aanvang: 19.30 uur

●  Programma

Vanaf 19.00 uur:  Ontvangst met koffie

- 19.30 uur:  Welkomstwoord door avondvoorzitter Jos Polman. Aansluitend gebed door Geertjan van Rossem

- 19.35 uur:  Geertjan van Rossem stelt de nieuwe kapelaan Marshal Stanislas voor

- 19.45 uur:  De voorzitters van de bestuurscommissies vertellen in het kort over het gevoerde beleid en de voorgenomen plannen

- 20.10 uur:  Presentatie financiële zaken door Bas Rombauts
Presentatie van de jaarcijfers 2018 en de tussenstand van de cijfers na drie kwartalen van 2019. Ook wordt de begroting 2020 toegelicht

- 20.25 uur:  Gelegenheid tot het stellen van informatieve vragen

- 20.40 uur:  PAUZE

- 21.00 uur:  'De Missionaire Parochie'; als God renoveert... 
Inleiding door pastoor Geertjan van Rossem over de landelijke conferentie op 24 en 25 maart 2020 in Oudenbosch

- 21.25 uur:  Afsluiting van de bijeenkomst met aansluitend gebed

- 21.40 uur:  Na afloop is er een informeel samenzijn


U bent van harte uitgenodigd

om op deze avond aanwezig te zijn