Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

In en om de torens: november 2019

11-11-2019

Op donderdag 7 november jl. vond de tiende vergadering, de novembervergadering, van het bestuur van de Heilig Hartparochie van dit jaar plaats. Naast een aantal huishoudelijke aangelegenheden werden de volgende zaken besproken en/of besloten. 

● Cd’s Tommy van Doorn en fotoboeken carillon
De Cd die Tommy van Doorn heeft opgenomen van het Smits-orgel van de Sint-Petrusbasiliek zal tijdens de vrijdagochtendopenstelling van de basiliek te koop worden aangeboden. Dit geldt ook voor de nog resterende fotoboeken van de restauratie van het carillon van de basiliektoren. Door een werkgroep wordt er ook aan een klein informatieboekje van de basiliek gewerkt. Ook dit kan straks tezamen met een plattegrond worden uitgereikt. Zo begint de basiliek steeds meer te leven…

● Mistijden en -dag in Esch
Hierover zijn mensen de laatste weken in gesprek. Pastoor Geertjan van Rossem zal met enkele mensen uit Esch en in nauw overleg met de contactgroep de komende maand(en) gaan bekijken welke tijd en welke dag het meest ideaal is voor het vieren van de H. Mis in Esch. Het kan bijvoorbeeld op zondagochtend om 11.00 uur of op zaterdagavond en dan eerder. U hoort van hem (hen).

● Algemene informatieavond bestuur
Deze avond is prima bezocht (bijna 80 bezoekers) en heel goed geslaagd. Hij is door het bestuur op hoofdlijnen geëvalueerd. Andere zaken, zoals de vragen in het artikel op deze website, worden in de diverse vaste bestuurscommissies besproken. Mochten daar nieuwe gezichtspunten uit voortkomen dan publiceren we die of nemen die mee tijdens de infoavond in 20202.

● Kapelaan Marshal gestart
Alsof hij al weken meedoet… Kapelaan Marshal Stanislaus is met zijn werkzaamheden begonnen. Nog lang niet alles, maar hij ‘draait al goed mee’. In Liempde heeft hij al een weekmis gedaan en vanaf deze week verzorgt hij voortaan wekelijks, de weekmissen op woensdag en donderdag in de bij-sacristie. Ook tijdens de Sint-Willibrordusviering in Esch was hij medecelebrant en las hij het Evangelie en andere teksten. Al heel goed te verstaan: onze complimenten.

● Weer veel advertenties verkocht
Ten behoeve van de website (vijf websites in een) en dit keer ook voor de Aanvulling op de Parochiegids 2020-2021 zijn er weer veel advertenties verkocht. Zelfs iets meer dan de vorige keer. We danken onze inmiddels bijna vaste adverteerders van harte. De Aanvulling van de Parochiegids komt in januari 2020 uit en wordt onder alle parochianen verspreid.

● Herinneringsactie Kerkbalans 2019
De naam zegt het al: een herinneringsactie. Maar dan wel voor iedereen. Diegenen die al een bijdrage hebben betaald hartelijk dank. Nog iets extra’s geven kan en mag natuurlijk altijd. Diegenen die het nog vergeten zijn (herinnering) vragen we alsnog een bijdrage over te maken. Alle bijdragen gaan naar het eigen kerkdorp!

● Groot onderhoud aan de kerk en toren van Liempde
Op basis van de rapporten van de Monumentenwacht en in nauw overleg met de bouwdeskundige van het bisdom is in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een groot onderhoudsplan voor de kerk en toren van Liempde opgesteld. Dit plan heeft onlangs de goedkeuring van het bisdom gekregen, het bestuur kan dus aan de gang. De werkzaamheden worden samen met de Contactgroep Liempde aangepakt en uitgezet. U zult er binnenkort veel van zien en van merken. We houden u ook op de hoogte. 

● Ook plannen voor Boxtel goedgekeurd
Het bestuur heeft ook meerdere plannen voor de basiliek en toren voor de Sint-Petrus goedgekeurd. Zo komt er een nieuw hekwerk op de vieringtoren, worden begroeiingen op de toren verwijderd, worden de motors van de klokken vervangen zodat deze klokken weer gelijk lopen en wordt er een ingrijpende inspectie van het elektriciteitswerk uitgevoerd. In nauw overleg met deskundigen van het bisdom is er ook gezocht naar een verbetering, aanpassing/vernieuwing van de verlichting in het voorste gedeelte van de basiliek. Deze denken we gevonden te hebben en de laatste zaken worden nog uitgezocht. Misschien zal hierdoor dat gedeelte van de basiliek met Kerstmis extra kunnen stralen. We doen ons best.

● Nieuwe gedeelte van het Koetshuis
De helft van de bovenverdieping van het nieuwe gedeelte van het Koetshuis is per 2 november 2019 door de Heilig Bloedstichting definitief in gebruik genomen. Eerder was deze ruimte door de vrijwilligers van die stichting al keurig ingericht. De verhuur van de benedenverdieping van dat gedeelte is voor het bestuur een punt van aandacht. Het bestuur werkt daarvoor meerdere plannen uit en enkele kleine woonruimtes maken daar ook deel van uit.

● Overleg met parochianen
Alle recente verslagen van het Contactberaad en die van de contactgroepen zijn zoals gebruikelijk besproken. Enkele punten van aandacht worden en/of zijn ter hand genomen

De volgende bestuursvergadering is op donderdag 12 december a.s.