Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

In en om de torens: december 2019

17-12-2019

Op donderdag 12 december jl. vond de elfde vergadering, de decembervergadering, van het bestuur van de Heilig Hartparochie van dit jaar plaats. Naast een aantal huishoudelijke aangelegenheden werden de volgende zaken besproken en/of besloten. 

● Schilderij over het Heilig Bloedwonder
De paters van Stapelen schenken een schilderij van en over het Heilig Bloedwonder aan de Heilig Hartparochie. Het bestuur gaat er voor zorgen dat het een mooie en voorname plek krijgt in de H. Bloedkapel. Het dankt ook de paters van Stapelen voor hun geste.

● Werkzaamheden aan de toren van de basiliek
Op maandag 16 december jl. zijn diverse werkzaamheden aan de toren van de basiliek uitgevoerd. De motors van de klokken in de toren zijn vervangen (de klokken lopen nu weer gelijk), de reling van het tussendek werd/wordt vernieuwd en de begroeiingen op de toren en enkele daken zijn verwijderd. Tevens werden meerdere stenen goed vastgezet. Een hele klus met een hoogwerker die daarvoor nodig was.
In de afgelopen weken is ook de verlichting in de basiliek deels vervangen; er is nu beter licht. De enkele té fel witte lampen hangen er tijdelijk en worden na Kerstmis vervangen.

● Herinneringsbeeld zusters Esch
De zusters van Esch zijn van grote betekenis geweest voor het dorp Esch, de parochie en de kerk. Een comité heeft het initiatief genomen om in 2020 een herinneringsbeeld te plaatsen en te onthullen. Juist wegens de extra betekenis van de zusters voor de parochie doneert het bestuur op verzoek van de initiatiefnemers een mooi bedrag aan de totstandkoming van dit beeld.

● BELL-comité
Het BELL-comité, een groepje mensen dat het initiatief neemt om de samenvoeging van Esch met de Gemeente Boxtel extra cachet te geven, wil een gesprek met het bestuur van de HHP. In januari vindt dit plaats en gaan we bekijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

● Aandacht voor Kerstmis
Ook dit jaar komt er weer een eigen kerstkaart voor alle bezoekers van de vieringen. Er wordt ook een extra kaart gemaakt met daarop opgenomen een uitnodiging om deel te nemen aan de Alphacursus. Een kerstwens op de website en advertenties in de weekbladen maken de ‘aandacht voor Kerstmis’ en het nieuwe jaar 2020 
compleet.

● Carnavalsmis in Liempde
Deze gaat ook in 2020 gewoon door. De viering wordt door pastoor Geertjan van Rossem samen met kapelaan Marshal Stanislaus verzorgd.

● Diverse documenten vastgesteld
In deze vergadering zijn vastgesteld:
- de bezetting van het bestuur en de commissies voor het jaar 2020;
- het rooster van aftreden 2020;
- het vergaderschema voor het jaar 2020;
- de tarieven van missen en aanverwante zaken en de verhuurtarieven.

● Uitzending van de nachtmis van Boxtel
Omroep Dommelland heeft aangeboden de nachtmis in de Sint-Petrusbasiliek te filmen en rechtstreeks uit te zenden. Daar heeft het bestuur volmondig ‘ja’ op gezegd. De nachtmis van Boxtel van 22.00 uur wordt met meerdere camera’s gefilmd en dus rechtstreeks uitgezonden. We wensen de kijkers veel plezier en danken al bij voorbaat de medewerkers (vrijwilligers) van Omroep Dommelland. We vinden het natuurlijk nog leuker als u naar de mis zelf komt en thuis de uitzending nog een terugkijkt…

● Nieuw onderkomen Heilig Bloedstichting
De Heilig Bloedstichting heeft een nieuw onderkomen op een gedeelte van de zolder van het andere deel van het Koetshuis. Dit gedeelte is hier speciaal voor aangekocht. De lasten van het gebruik worden grotendeels door het bestuur van de HHP gedragen en ook deels door het bestuur van de Heilig Bloedprocessie zelf. Hiervoor is een extra subsidie door het gemeentebestuur toegezegd. Heel snel wordt hiertoe (weer) een afspraak gemaakt om dit rond te krijgen.

● Gebruiksmeldingen en brandveiligheid kerken
De noodzakelijke werkzaamheden hiertoe zijn in beeld gebracht en worden voor drie kerken uitgewerkt. De Sint Jans Onthoofdingkerk in Liempde, de Sint-Theresiakerk in Lennisheuvel en de Sint-Petrusbasiliek in Boxtel. De Sint-Willibrorduskerk van Esch volgt na 1 januari 2021. De nooduitgangen en de daarbij vereiste aanduidingen zijn inmiddels in Liempde en Lennisheuvel aangebracht. Alles heeft tot doel dat de kerkbezoekers in geval van calamiteiten snel en veilig het gebouw kunnen verlaten.

● Opberg- en koffieruimte voor de kerkhofvrijwilligers
Omdat we de ruimte, de Hartslag, in de voormalige H. Hartkerk binnenkort moeten gaan verlaten, plaatsen we tijdelijk op het kerkhof een opberg- en koffieruimte voor de kerkhofvrijwilligers, onze schoffelaars. Zij zijn onmisbaar en krijgen te zijner tijd een definitieve ruimte ‘ergens’ in de kerk. Tot die tijd zijn zij én wij uit de brand.
De overige gebruikers van de Hartslag vinden een onderkomen in het uitgebreide Koetshuis.  

● Bord met pastoors en kosters
Analoog aan het organistenbord komen er in de Sint-Petrusbasiliek twee borden bij. Eén bord met een overzicht van alle pastoors van de basiliek en één met alle kosters. Deze klus wordt nu opgepakt.

De volgende bestuursvergadering is op donderdag 9 januari 2020 a.s.