Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Fijne Kerstdagen en een Gezegend Nieuwjaar

21-12-2019

Beste mensen,

Graag wens ik u allen namens het bestuur van onze parochie fijne kerstdagen en een gezegend Nieuwjaar. Ik hoop van harte dat de kerstdagen u vrede en geluk mogen brengen, een moment van bezinning en relativering, even los van de dagelijkse hectiek.

Aandacht en begrip voor elkaar, gemeende interesse, positiviteit en vertrouwen in een mooie toekomst. De toekomst dat zijn wij, jong en oud, onze wijze van denken spreken en handelen is bepalend voor de ontwikkeling van de wereld om ons heen. Door onze wijze van leven kunnen wij heel veel betekenen daarmee kunnen we het leven van de mensen waarmee wij verbonden zijn positief beïnvloeden.
Het maakt niet uit of je oud of jong bent.

Ik wil even ingaan op het woord ‘vergrijzing’. Het woord vergrijzing kan heel negatief klinken: oud, niet meer interessant, niet meer waardevol, afgeschreven. Voor mij heeft het woord vergrijzing een hele positieve inhoud: aandacht, belangstelling, ervaring, wijsheid, weerstand, veerkracht, evenwicht, relativeringsvermogen en plezier. Binnen onze mooie parochie zijn heel veel mensen actief als vrijwilliger meer dan 400. Onder die mensen zijn ook veel ouderen die zeer waardevol werk verrichten en een hele positieve invloed hebben op de goede geest in onze parochie. 

Onze parochie is gezond daarvoor hebben we de noodzakelijke maatregelen getroffen. Uw bijdragen zowel materieel als immaterieel zijn en blijven van zeer groot belang. Laten we samen de schouders eronder blijven zetten jong en oud en met veel vertrouwen en plezier aan onze toekomst blijven werken.
Vooral ook voor de jonge mensen wil ik onder de aandacht brengen, dat je heel veel terugkrijgt voor de inzet. Doe mee!

Het jaar 2020 wordt een heel actief jaar waarin centraal staat ‘Belong, Believe en Behave’. Onze pastoor Geertjan van Rossem heeft dit onderwerp al diverse keren belicht. Of wel kom erbij, geloof in het goede en doe goed in gedachten woorden en daden. Dat lukt natuurlijk niet altijd, maar laten we ons best doen. De goede geest die heerst in onze parochie draagt daar zeker aan bij. Ik ontmoet u graag…

Hartelijke groet, 
drs. Jos Polman 
vicevoorzitter Heilig Hartparochie


Fijne Kerstdagen en een Gezegend Nieuwjaar