Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

nieuws

Corona en de parochie 19 maart

19-03-2020

Wat kan er wél en niet in onze parochie tijdens deze coronacrisis?

Besloten vieringen en diensten

in de Sint Jans Onthoofdingkerk

van Liempde

in de week vóór en met het feest

van Pasen

In verband met het coronavirus worden alle missen en vieringen in alle vier de geloofsgemeenschappen (kerkdorpen) tot ná Pasen (12-13 april) afgelast. Ook die binnen de verzorgingstehuizen. Hierop zijn enkele uitzonderingen, zie hieronder. Vooral vóór en met het feest van Pasen gaan alle vieringen in Liempde door behalve de weekmissen. Deze worden alle via Omroep Dommelland uitgezonden. Tevens hebben we tot nader order de volgende maatregelen genomen:
 • De doordeweekse missen in de basiliek in Boxtel gaan vooralsnog gewoon door; graag op ruim voldoende afstand (min. 1,5 meter) van elkaar plaatsnemen.
 • De doordeweekse missen in de kerk van Liempde en in de verzorgings- en verpleeghuizen komen te vervallen.
 • Op zondagen is er om 09.30 uur een besloten viering voor de priesters en diakens in de Sint Jans Onthoofdingkerk in Liempde. Deze missen zijn NIET voor het publiek toegankelijk, de deuren zijn dicht, op slot. Deze vieringen worden via Dommelland-TV live uitgezonden. Hiervoor kunt u afstemmen op KPN-Telfort-XS4ALL (zender 1.465), Ziggo (zender 47), T-Mobile (zender 849), glasvezelnet Solcon (zender 811), Tele2 of andere provider.
 • Uitvaartdiensten en dergelijke kunnen in overleg met de pastoor worden gepland. Deze zullen qua bezoekersaantallen heel bescheiden van omvang moeten zijn en het gezelschap mag niet groter zijn dan 30 personen (exclusief de personeelsleden). Hierbij denken we aan de naaste familie.
 • Ditzelfde geldt voor bijeenkomsten in geval van het toedienen van het H. Doopsel.
 • In Boxtel is de basiliek in het weekend twee keer kort geopend voor bezinning en gebed: op zaterdag van 18.45-19.15 uur en op zondag van 08.45-09.15 uur.
 • In Esch en Liempde is de kapel onder de toren dagelijks geopend en in Lennisheuvel de kapel achter in de kerk. Richttijden zijn van 10.00 – 16.00 uur, zie de affiche op de eigen kerkdeur. Deze openstelling is voor bezinning en gebed en het eventueel het aansteken van een kaarsje.
 • Op vrijdagochtend is de basiliek ook geopend voor bezinning, gebed en het ontsteken van een kaarsje; er is dan voorlopig geen kopje koffie.
 • Alle misintenties van de vier kerkdorpen worden in de televisiemis in Liempde gelezen en in een later tijdstip met betrokkenen opnieuw ingepland. Nieuwe misintenties kunnen voor 14 april en later worden opgegeven.
 • Alle andere bijeenkomsten in het Pastoraal Centrum zijn en/of worden geschrapt.
 • Ook de concerten in de Sint-Petrusbasiliek en mogelijk in andere kerken gaan niet door.
 • De bezetting van het secretariaat is anders geregeld: minder mensen werken tegelijk. Graag zoveel mogelijk zaken telefonisch afwerken en graag niet op bezoek komen.
 • In de Tv-mis van Palmpasen worden de palmtakjes gezegend, ook die van Boxtel, Esch en Lennisheuvel. In een nader vast te stellen tijdstip kunnen deze dan ik de eigen kerk worden opgehaald.
 • En verder: alléén handcommunie, géén vredeswens aan elkaar, géén wijwater en… houd ruime afstand van elkaar (minimaal 1,5 meter).

Besloten vieringen die vóór en met het feest van Pasen

in de Sint Jans Onthoofdingkerk in Liempde plaatsvinden

via Omroep Dommelland worden uitgezonden

Palmpasen, zondag 5 april

● Eucharistieviering.

Besloten viering t.b.v. Tv-uitzending. Deze viering wordt door een priester voorgegaan. Geen kerkgangers!

09.30 uur

Witte Donderdag op donderdag 9 april

● Witte Donderdagviering.

Besloten viering t.b.v. Tv-uitzending. Deze viering wordt door een priester voorgegaan. Geen kerkgangers!

19.00 uur

Goede Vrijdag op vrijdag 10 april

● Viering Lijden en Sterven.

Besloten viering t.b.v. Tv-uitzending. Deze viering wordt door een priester voorgegaan. Geen kerkgangers!

15.00 uur

● Goede Vrijdagviering.

Besloten viering t.b.v. Tv-uitzending. Deze viering wordt door een priester voorgegaan. Geen kerkgangers!

19.00 uur

 Paaswake, zaterdag 11 april

● Paaswake.

Besloten viering t.b.v. Tv-uitzending. Deze viering wordt door een priester voorgegaan Geen kerkgangers!

20.00 uur

Eerste Paasdag zondag 12 april

● Eucharistieviering.

Besloten viering t.b.v. Tv-uitzending. Deze viering wordt door een priester voorgegaan. Geen kerkgangers!

09.30 uur

Tweede Paasdag maandag 13 april

● Eucharistieviering.

Besloten viering t.b.v. Tv-uitzending. Deze viering wordt door een priester voorgegaan. Geen kerkgangers!

09.30 uur


Deze vieringen worden via Dommelland-TV live uitgezonden. Hiervoor kunt u afstemmen op KPN-Telfort-XS4ALL (zender 1.465), Ziggo (zender 47), T-Mobile (zender 849), glasvezelnet 
Solcon (zender 811), Tele2 of andere provider.

● Let wel:
De bovenstaande maatregelen kunnen van dag tot dag worden gewijzigd of aangevuld. Hou deze website in de gaten...


Alleen voorgangers en enkele helpers zijn aanwezig