Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

nieuws

Diaken Toon Dankers is niet meer

07-04-2020

IN MEMORIAM

Toon, een aimabele en goede man met het hart op de juiste plaats

Gisteren kreeg het parochiebestuur weer een droevig en verschrikkelijk bericht: diaken Toon Dankers is overleden. Een groot verlies voor zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen, familie, vrienden en kennissen. We betuigen aan hen onze oprechte deelname en medeleven. Maar ook een groot verlies voor de Heilig Hartparochie waarin hij ruim 15 jaar als diaken actief was. Binnen de parochie, eigenlijk binnen de Boxtelse gemeenschap, was hij een gezien en gewaardeerd persoon.  

Toon was een uiterst aimabele en goede man met het hart op de juiste plaats. Ruim vijftien jaar lang was hij de steun en toeverlaat van de pastoors van Boxtel en nu pastoor Geertjan van Rossem van de Heilig Hartparochie. Steeds, bij tij en ontij, stond hij klaar voor het pastoraal team, hij verzorgde diensten, sprak boeiende overwegingen uit en nam menig doopsel voor zijn rekening. Zijn hulp en inzet werden allerwegen gewaardeerd.

Die pastorale hulp kwam steeds vanuit Oisterwijk waar hij samen met zijn echtgenote Dini woonde en waar Toon in 1943 geboren werd, opgroeide en nu nog woonde. In 1967 ontmoette hij zijn Dini, trouwde met haar in april 1967 in Amsterdam. Zij was een Amsterdamse. Ze kregen drie kinderen, Vincent, Michel en Stephan en vier kleinkinderen. Toon kon als echte familieman enorm van zijn gezin en vooral van zijn vier kleinkinderen genieten. Voor hen was niks teveel en voor de ‘kids’ was hij de ideale opa.

Na zijn militaire dienst is Toon 34 jaar als belastingadviseur bij Deloitte werkzaam geweest. In september 1988 is hij begonnen met de diakenopleiding aan het Grootseminarie in Den Bosch. In de periode 1991-1992 had hij een stagejaar in Enschot en op 26 september 1992 volgde de wijding tot diaken. Hij kon met zijn diaconale opdracht beginnen. Van 1992 tot 2000 was Toon diaken in Drunen; van 2000 tot 2005 in Oisterwijk en vanaf 2005 tot heden bij ons in Boxtel. Nu dus bij de Heilig Hartparochie, zijn definitieve maar ook laatste standplaats. 

Toon deed zijn pastorale werk met veel liefde en plezier om zo dienstbaar te zijn aan de katholieke gemeenschap. In al die jaren maar zeker ook daarna stond Diny, zijn echtgenote, achter en naast hem. Dat was en is een grote reden tot intense dankbaarheid. In april 2017 waren beiden 50 jaar getrouwd en in oktober 2017 vierde Toon in de Sint-Petrusbasiliek in Boxtel zijn 25-jarig jubileum als diaken in een plechtige eucharistieviering met maar liefst vijf heren. 

We blijven Toon herinneren als een vriendelijk en goede man die steeds voor onze parochie en zijn gezin klaarstond. We wensen hem de eeuwige rust toe, dicht bij onze Heer. Toon, dank voor alles wat je voor de Heilig Hartparochie en ons hebt betekend, we zullen je nooit vergeten en je blijft in onze herinnering voortleven...

Namens het bestuur van de Heilig Hartparochie,
Pastoor Geertjan van Rossem, voorzitter  |  Jos Polman, vicevoorzitter  |  Jo Custers, secretaris