Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

nieuws

Bespreking lezingen en Evangelie van 17 mei 2020

12-05-2020

Bespreking van de Bijbellezingen en het Evangelie van de Zesde zondag van Pasen, zondag 17 mei 2020

Het Bijbelinloopuurtje, de bespreking van de lezingen en het Evangelie, wordt zoals inmiddels ruime bekendheid geniet, digitaal voortgezet. Dus via de computer, laptop, tabblad of telefoon kunt u deze volgen. Klik hieronder op een van de links...

Pastoor Geertjan van Rossem bereidt zoals gewoonlijk zijn, dit keer wat kortere, presentatie voor en neemt deze digitaal op en zet deze vervolgens op YouTube. De link hier naartoe zal telkens bij het parochienieuws worden vermeld op de hoofdwebsite van deze Heilig Hartparochie, dus deze website. Klik op die link en volg zijn opgenomen presentatie. Een gesprek daarover met hem op dat moment is dan natuurlijk niet mogelijk, wel in een persoonlijke ontmoeting of zondags op het kerkplein.

In deze vierde (digitale) ontmoeting geeft Geertjan een toelichting op de Eerste en Tweede lezing van aanstaande zondag 17 mei en op het Evangelie.

Deze zondag vieren we de Zesde zondag van Pasen.  Het motto luidt: Geest van de Liefde.
Leven in de Geest, leven in zijn Geest, de Geest van Vader en Zoon: hoe doe je dat? Hierop moet het antwoord steeds opnieuw gegeven worden. Omdat iedere tijd anders is en dus om een nadere toespitsing vraagt van de Blijde Boodschap van de Verrezen Heer. Het ontvangen van een antwoord veronderstelt dat je er om bidt en dat doen we in deze viering. Het veronderstelt ook dat je je laat leiden door de verhalen van de Schriften en die zijn veelzeggend op deze zondag. Vervolgens zullen we met de opgedane richting en de bezieling van Gods goede Geest gezonden worden, de concrete wereld in. Of – zoals de tweede lezing het aanraadt – te allen tijde rekenschap afleggen van de hoop die in ons gelegd is en in ons leeft.

Ga naar de presentatie van de beide lezingen van deze week en klik op deze link of op de link hieronder en geniet van de presentatie.
Voor de presentatie over de uitleg van het Evangelie klikt u op deze link.

Meer informatie: