Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

nieuws

Opstart H. Missen en activiteiten

27-05-2020

Opstart H. Missen en activiteiten binnen de Heilig Hartparochie

Met ingang van dinsdag 2 juni worden de doordeweekse missen in de Sint-Petrusbasiliek hervat. Deze beginnen zoals gebruikelijk om 09.00 uur. De weekendmissen op zaterdag en zondag in alle vier de kerkdorpen worden met ingang van zaterdag 4 juli weer opgestart. Hoeveel en in welke vorm wordt nog nader bekeken. Vanaf 1 september, dus na de zomervakantie, worden de meeste reguliere activiteiten binnen de parochie weer in gang gezet. Hoe, voor wie en ook hier in welke vorm wordt nader bekend gemaakt.

Na de mededelingen van de overheid vorige week over de voorgenomen versoepelingen van de beperkende maatregelen in verband met het uitgebroken coronavirus hebben de bisschoppen die versoepelingen vertaald naar het samen kunnen vieren van de eucharistie. Ook naar andere activiteiten zoals kerkelijke uitvaarten, doopsel, Eerste H. Communie en het Vormsel. 

Op basis hiervan heeft het bestuur van de HHP een stappenplan vastgesteld:
  • per 2 juni worden de doordeweekse missen in de Sint-Petrusbasiliek opgestart;
  • met ingang van 15 juni kan de H. Communie weer op de hand worden uitgereikt;
  • per 4 juli starten alle weekendvieringen weer op zij het met aangepaste tijden, de informatie hierover volgt;
  • per 1 september starten weer veel van de reguliere parochieactiviteiten.
De doordeweekse missen starten dus op dinsdag 2 juni a.s. en dit alleen in de Sint-Petrusbasiliek in Boxtel. Voor dit bezoek hoeft u zich niet aan te melden. Maar uw naam en dag van kerkbezoek moeten we bij binnenkomst wel noteren. Ook wordt u gevraagd of u gezondheidsklachten heeft en of u ter plekke uw handen wilt desinfecteren. U volgt binnen de uitgezette looproute en u houdt te allen tijde anderhalve meter afstand. Binnen kunt u plaatsnemen op een van de daartoe gemarkeerde zitplaatsen. In totaal is er voor 30 kerkbezoekers plaats. Pas vanaf 15 juni kan de communie weer op de hand worden uitgereikt.
De bijdrage aan de collecte stopt u na afloop in een daartoe achter in de basiliek geplaatste collectebus. U kunt deze bijdrage ook per bankoverschrijving overmaken, eventueel voor meerdere keren tegelijk. Na afloop verlaat u een voor een de basiliek met inachtneming van de anderhalve meter afstand.  

Op zaterdag 4 juli a.s. starten de weekendvieringen in alle kerkdorpen als de voorgenomen versoepeling van de maatregelen door de overheid kan worden doorgezet. Per H. Mis kunnen dan veel meer dan 30 kerkbezoekers een plaats krijgen; als het mogelijk is tot 100. Het aantal is per kerk verschillend en wordt de komende tijd berekend en daarna bekendgemaakt. Ook wordt dan een (digitaal) aanmeldsysteem uitgezet. De mistijden, de invulling van de H. Missen en de verdere organisatie wordt in de komende week/weken met de contactgroepen verder uitgewerkt. Hierover wordt u via de plaatselijke pers, de parochiewebsite en de lector via de lezenaar in de televisiemis geïnformeerd. Deze televisiemissen vanuit de Sint Jans Onthoofdingkerk in Liempde gaan elke zondag in de huidige vorm door. Deze beginnen om 09.30 uur en kunt u via Omroep Dommelland volgen. Ook het Bijbelinloopuurtje via de computer wordt in ieder geval tot 31 augustus voortgezet. Voor informatie hierover zie ook de website www.heilighartparochie.nl
Na 1 september worden weer meer activiteiten opgepakt. Hierbij denken we aan de Kids Clubs, het Tienerwerk, eventueel het Bijbelinloopuurtje, het iconen schilderen, een mogelijke afronding van de Alphacursus, de afronding van het Vormsel en andere. De uitwerking hiervan heeft nu alle aandacht. 

Naast de digitale activiteiten, de wekelijkse televisiemis en het Bijbeluurtje, starten we met ingang van 2 juni a.s. weer met onze doordeweekse missen. Maar…, moet u hoesten, heeft u verkoudheidsklachten of heeft u koorts? Blijf dan thuis! En was de handen, hoest in de binnenkant van de elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Wij op onze beurt nemen de ons opgedragen voorzorgsmaatregelen.


We starten met de doordeweekse missen in de Sint-Petrusbasiliek