Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

nieuws

In en om de torens: juli 2020

04-07-2020

Op donderdag 2 juli jl. vond de zevende vergadering, de julivergadering, van het bestuur van de Heilig Hartparochie van dit jaar plaats. Naast een aantal huishoudelijke aangelegenheden werden de volgende zaken besproken en/of besloten.
 
● Vergaderen in het Pastoraal Centrum 
Het bestuur heeft er weer voor gekozen om fysiek aanwezig te vergaderen in de goed geventileerde grote zaal van het Pastoraal Centrum. Hierbij worden alle voorzorgsmaatregelen in acht genomen in verband met de coronavoorschriften en heeft elk bestuurslid een eigen tafel(tje). Deze staan op 2 tot 3 meter afstand.

● Opstarten van de H. Missen, vieringen en andere activiteiten van de parochie
Het draaiboek is inmiddels in alle contactgroepen besproken en door veel vrijwilligers zijn alle kerken ingericht op basis van de coronavoorschriften. Hoe alles te werk gaat, leest u op deze website onder het hoofdstuk: ‘CORONA en de HHP’. We wensen alle parochianen weer fijne vieringen toe. Overigens, de televisiemissen blijven zoals altijd, gewoon doorgaan.

● Digitaal Bijbelinloopuurtje nu ook met teksten…
Het digitaal Bijbelinloopuurtje, steeds opgenomen door Geertjan van Rossem, wordt goed bekeken. Dit kan via onze HHP-website of via Facebook. Op de website is linksboven een aparte hoofdrubriek aan-gemaakt. Klikt u daar op de link ‘Bijbelinloopuurtje’ dan komt u op een pagina met alle besprekingen van de afgelopen maanden. Alles zeer de moeite waarde. Als bijlage zijn voortaan ook de lezingen en het Evangelie zelf opgenomen. Deze kunt u downloaden.

● De uitgestelde Eerste H. Communievieringen
De wegens de coronaperikelen uitgestelde Eerste H. Communievieringen worden ingehaald, zij het in kleinere groepen. In Boxtel op zondag 30 augustus en zondag 13 september en in Liempde op zondag 6 september. We wensen iedereen fijne vieringen toe.

● De uitgestelde Vormselvieringen
Dit geldt ook voor de uitgestelde vormselvieringen. Deze vinden voor alle vormelingen plaats op vrijdag 18 en vrijdag 25 september. We wensen ook deze kinderen en hun ouders fijne vieringen toe.

● Algemene informatieavond HHP
Deze is dit jaar op woensdag 4 november in de Walnoot. Deze begint om 19.30 uur. 

Website met HHP-App op de smartphone
Onze website is ook via de smartphones te volgen maar dat gaat helaas niet altijd even goed. Hij was hiervoor jaren geleden niet echt gebouwd. De website van de parochie wordt nu omgebouwd zodat hij volledig geschikt is voor gebruik op de smartphones. Tevens wordt er een app gebouwd. Deze kunt u straks op uw telefoon downloaden en deze leidt u rechtstreeks naar de website. Aanvang augustus kan alles al operationeel zijn. We houden u op de hoogte.

●  De jaarcijfers van 2019 zijn in concept gereed
De Jaarrekening 2019 is besproken en door het bestuur vastgesteld. Helaas moesten we het jaar 2019 weer met een tekort afsluiten. De jaarrekening wordt tijdens de algemene informatieavond van 4 november toegelicht. 

● Renovatie van ‘De Opgang’ in Esch
De aannemer is stevig bezig met de renovatie van De Opgang. De nieuwe deuren en ramen zijn aangebracht, een nieuwe plafond hangt en leidingen zijn getrokken. Inmiddels zijn de contouren van een nieuw toilet ook zichtbaar. Binnenkort kan de stukadoor erin. Een mooie Opgang gloort… 

● De Mariakapel in Liempde is ook klaar
De Mariakapel onder de toren van Liempde is ook klaar. De zware deuren hebben nieuwe ‘gehengen’. De hele ruimte is door een stukadoor bijgewerkt en netjes in de verf gezet. Een bezoek is weer meer dan de moeite waard. Binnenkort wordt de kapel met een kroonluchter verrijkt.

● Ingebruikgeving ruimtes aan de Heilig Bloedstichting
Een gedeelte van de nieuwe zolder van het Koetshuis is als ‘Kostuumruimte’ permanent in gebruik gegeven aan de Heilig Bloedstichting. De Johannes-zaal, de andere helft, wordt door hen negen weken permanent gebruikt en verder op afspraak. In een bijeenkomst op 22 juni jl. zijn hierover definitieve afspraken gemaakt. 

De volgende bestuursvergadering is op donderdag 3 september 2020 om 13.30 uur.