Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

nieuws

In en om de torens: sept. 2020

12-09-2020

Op donderdag 10 september jl. vond de achtste vergadering, de septembervergadering, van het bestuur van de Heilig Hartparochie van dit jaar plaats. Naast een aantal huishoudelijke aangelegenheden werden de volgende zaken besproken en/of besloten.
 
Opstarten van de H. Missen, vieringen en andere activiteiten van de parochie
Het draaiboek is weer geëvalueerd en er zijn enkele kleine bijstellingen doorgevoerd.:
  • er mag met meer voorzangers worden gezongen mits deze ruime afstand van elkaar houden;
  • in de vieringen mogen de parochianen heel zacht (bijna fluisterend) meezingen of meeneuriën;
  • bij bijzondere vieringen en wellicht ook in de regulieren] zal er weer gecollecteerd worden: met een zakje aan een stok;
  • de registratie en gezondheidscheck blijven we doen;
  • de digitale reserveringstool voor de missen in Boxtel is einde augustus stopgezet.
Zie voor veel meer informatie over de afspraken rondom de corona het hoofdstuk op deze/onze website onder het hoofdstuk: ‘CORONA en de HHP’. We wensen alle parochianen weer fijne activiteiten en vieringen toe. Overigens, de televisiemissen blijven zoals altijd, gewoon doorgaan.

● Het Bijbelinloopuurtje start weer op in de basiliek
Het Bijbelinloopuurtje start weer op en wel in de Sint-Petrusbasiliek. Het begint om 19.30 uur. Het wordt ook nog elke week digitaal door Geertjan van Rossem opgenomen en op Facebook en de website geplaatst. Dit blijven we doen… Op de website is linksboven een aparte hoofdrubriek aan¬gemaakt. Klikt u daar op de link ‘Bijbelinloopuurtje’ dan komt u op een pagina met alle besprekingen van de afgelopen maanden. Alles zeer de moeite waarde. Als bijlage zijn voortaan ook de lezingen en het Evangelie zelf opgenomen. Deze kunt u downloaden.

● De uitgestelde Eerste H. Communievieringen
De wegens de coronaperikelen uitgestelde Eerste H. Communievieringen zijn bijna alle ingehaald en dat geldt ook voor de vormselviering. De vieringen waren/zijn besloten en zijn naar horen zeggen heel goed geslaagd. ‘ Fijn dat het zo toch allemaal kon’,  aldus een van de gelukkige ouders.

● Alpahcursus in de maak
De eerste Alphacursus is in de pastorietuin afgesloten. Een tweede cursus wordt voorbereid. Het is de bedoeling dat ook deze in de Sint-Petrusbasiliek wordt gegeven. Zo gauw er meer over bekend is leest u dit op de website en in het Brabants Centrum. 

● Tienerwerk weer opgestart
Het Tienerwerk is weer opgestart. De bijeenkomsten zijn op vrijdagavond van 19.00 – 21.00 uur in het Koetshuis of elders. Alle activiteiten zijn coronaproof.
De data zijn: 11  september, 9 oktober, 13 november, 11 december, 8 januari, 5 februari, 12 maart, 9 april, 21 mei en 18 juni.
We wensen onze tieners weer fijne en gezellige bijeenkomsten toe.
Overigens, de gezinsvieringen zitten ook weer in de opstartfase. Zo gauw hierover meer bekend is, hoort u dit van ons.

● Algemene informatieavond HHP
Deze komt vanwege de coronacrisis te vervallen. De avond op woensdag 4 november in de Walnoot gaat dus NIET door.
In november zal een samenvatting van het bestuursbeleid van het afgelopen jaar worden opgesteld en op de website worden gezet. U hoort van ons…

● Opstellen Beleidsplan 2020-2025
Het bestuur gaat dit najaar een Beleidsplan voor de periode 2020-2025 opstellen. De start is op donderdag 25 oktober met een brainstormavond. 
Om deze redenen komt de reguliere vergadering van 1 oktober te vervallen.

● Renovatie van ‘De Opgang’ in Esch
De Opgang is al een heel eind klaar: de schilder is aan de gang en daarna volgt het leggen van de vloerbedekking. Als dat allemaal gebeurd is wordt De Opgang door de leden van de contactgroep sfeervol ingericht.
Omdat dit toch allemaal in de drukkere maanden november en december gaat gebeuren heeft het bestuur besloten om een feestelijke opening in het voorjaar van 2021 te houden. Dit gebeurt vanzelf-sprekend in nauwe samenspraak met de contactgroep Esch.

● Herinneringsactie Kerkbalans 2020
Deze jaarlijkse actie is weer in gang gezet, zij het een maand eerder dan gewoonlijk. Hierbij sluiten we aan bij het verzoek van het bisdom. De actie vindt plaats met het thema: Omzien naar elkaar. Dit heeft alles te maken met de moeilijke periode waarin we nu met elkaar verkeren: de coronacrisis.
De brieven vallen in of na het weekend van 8 en 9 oktober in de brievenbus.

● Pastorie van Lennisheuvel is definitief verkocht
De pastorie van Lennisheuvel is in de afgelopen weken definitief verkocht. Deze wordt geheel van De Uitwijk afgescheiden. We wensen de nieuwe eigenaren veel geluk en voorspoed in hun nieuwe huis.

● Pastorietuin van Liempde
Alle procedures zijn afgerond en alle vergunningen en dergelijke zijn binnen. Op 24 september vindt de definitieve verkoop van de tuin plaats aan een projectontwikkelaar. In de pastorie wordt al hard aan 8 appartementen gewerkt.
Deze is inmiddels begonnen en de twee grote huizenblokken zijn inmiddels uitgegraven. Het is de bedoeling dat de elf seniorenwoningen in 2021 worden opgeleverd. We wensen de ontwikkelaar en de aannemer veel succes en de nieuwe bewoners een mooie woonstek! 

De volgende bestuursvergadering is op donderdag 5 november 2020 om 13.30 uur.