Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Wereldmissiedag op 17 en 18 oktober

12-10-2020

Gelukkig de vredesstichters: stemmen van hoop in West-Afrika

Niger en Nigeria waren lange tijd, samen met buurlanden in West-Afrika, een voorbeeld van vreedzaam leven van mensen van verschillende volksstammen en godsdiensten. Ondanks grote problemen als armoede en honger was er sprake van stabiliteit

Maar de laatste jaren is die vrede onder druk komen te staan. Islamitische terreurgroepen, zoals Boko Haram, breiden zich steeds meer over landen uit. In Nigeria is de terreurgroep Boko Haram nog altijd actief.

Nu komt er een extra probleem bij: de coronapandemie. De mensen kunnen minder werken en hebben dan niets te eten. Ze vechten om te overleven sinds corona Afrika heeft bereikt. Deze mensen hebben geen vast salaris of krijgen een uitkering. In deze crisis speelt de katholieke kerk van West-Afrika een belangrijke rol, want zij is met haar netwerk in bijna elk dorp aanwezig. 
De mensen vertrouwen eerder de kerkelijke medewerkers dan hun regering. Bijna geen enkele andere organisatie kan zoveel mensen terzijde staan en moed geven.

Laten we solidair zijn met de kerk in Afrika. Die verantwoordelijkheid wordt concreet in de wereldwijde collecte op Wereldmissiedag 17-18 oktober in alle kerken.

Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede H. Hartparochie Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde.

Wilt u het werk van Missio steunen?
Geef dan uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, 
t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag
Bekijk ook onderstaand folder en ga naar www.missio.nl


Lange tijd golden verschillende landen in West-Afrika, Niger, Nigeria en Ghana als een voorbeeld voor het vreedzaam samenleven van mensen van verschillende stammen en religies...