Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Bespreking lezingen en Evangelie

01-11-2020

Bespreking van de Bijbellezingen en het Evangelie van zondag 1 en maandag 2 november 2020

Het Bijbelinloopuurtje op de maandagavond is weer opgestart. A.s. maandag 2 november is de volgende bijeenkomst. Deze is in de Sint-Petrusbasiliek en begint om 19.30 uur. Hierbij worden alle coronamaatregelen in acht genomen.
De bespreking van de lezingen en het Evangelie wordt ook digitaal voortgezet. Dus via de computer, laptop, tablet of telefoon kunt u deze volgen. Klik hieronder op een van de links...

Pastoor Geertjan van Rossem bereidt de presentatie voor en neemt deze digitaal op en zet deze vervolgens op YouTube. De link hier naartoe wordt hier vermeld en verder op alle deelwebsites van de vier kerkdorpen. Klik op die link en volg zijn opgenomen presentatie. 
In deze digitale ontmoeting geeft Geertjan een toelichting op de Eerste en Tweede lezing van aanstaande zondag 1 en maandag 2 november en op het Evangelie.

● Deze zondag 1 november vieren we  Allerheiligen. Het motto luidt: Heb totaal lief. 
Door God bevestigd. Heiligen? Zij die “tot de eer van de altaren verheven zijn’, zoals een katholieke uitdrukking luidt? Het feest van Allerheiligen is een feest van de gehele kerk, van hen die ons voorgingen en van hen die vandaag de Blijde Boodschap uitdragen en daadwerkelijk gestalte geven. En misschien ook nog wel de Kerk van de toekomst waarvan het zaad nu gezaaid wordt. Wat is de kern van dit feest? Zalig zij… en dan horen we over mensen die Jezus met hart, ziel en lijf gevolgd zijn en in ieder tijdsgewricht Hem gestalte geven.

● Deze maandag 2 november vieren we Allerzielen. Het motto luidt: De dood voorbij. 
Na het feest van Allerheiligen de gedachtenis van Allerzielen, van “alle zielen”, dus van allen die ons in geloof zijn voorafgegaan en nu ‘in de hemel’ zijn. In een samenleving waar de begrippen hemel en hiernamaals verdampt zijn belijden wij als kerkgemeenschap een ‘verder aan de dood’.  We mogen –God zij dank- aansluiten bij dat diepgewortelde oergevoel dat dood duisternis oproept, dat licht leven betekent. Vandaar de reactie om kaarsjes aan te steken bij rampen, om bloemen neer te leggen, om bijeen te komen en elkaar moed in te zingen. Allerzielen: alom verstaanbaar, en tegelijkertijd een vertrekpunt voor een geloof in een leven verder dan de dood. 

● Ga naar de presentatie van de beide lezingen van deze week en klik op deze link of op de link hieronder en geniet van de presentatie.

● Voor de presentatie over de uitleg van het Evangelie klikt u op deze link.

● Ga naar alle toelichtingen op de lezingen en de evangelies in de afgelopen maanden van pastoor Geertjan van Rossem, ook naar die van Hemelvaartsdag. Klik op deze link.

Meer informatie: