Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Bruid van Christus

05-12-2020

Ik prijs me zielsgelukkig Bruid van Christus te mogen zijn

Beste allemaal,
Op zondag 22 november, zondag Christus Koning, was het dan eindelijk zover: in een Pontificale Eucharistieviering heb ik samen met Jessica van Beuningen de Maagdenwijding ontvangen met bijbehorende kentekenen (ring, sluier en getijdenboek) uit handen van Monseigneur De Korte, in het bijzijn van pastoor Geertjan van Rossem, pater Leo vd Klaauw, diaken Pierpaolo Flesia en een kleine groep (14) familie en vrienden. Want ook hier gold de regel: 30 kerkbezoekers.

“Gij hebt mij geroepen, Heer, hier ben ik.”

Het was een meer dan fantastische en gezegende dag! Ik heb genoten! En ben eenieder die meegeleefd, meegevierd en/of bij de voorbereiding was betrokken van harte dankbaar!!
Ondanks langer lichamelijk kwakkelen heb ik mij gedragen geweten door de Heer zelf. “Hij roept me niet om thuis ziek op de bank achter te blijven.” Dat vertrouwen heb ik steeds gehad en dat heeft Hij meer dan waargemaakt! 
Aangeraakt worden door God; Bruid van Christus zijn, mijn leven in verbintenis met de Heer en dienstbaar mogen en kunnen zijn ter ere van Hem, midden in de maatschappij… WAUW! Ik ben een rijk en gezegend mens!

Ook een hartelijk dank je wel aan alle mensen die een gift hebben gedaan voor de boeken- en materialen uitleenkast die ik graag wil realiseren in de parochie. En waarvoor ik alle steun en medewerking heb gekregen van het parochiebestuur.
Een kast zal begin komend jaar ingevuld worden met nieuwe, eigentijdse geloofsboeken en (spel)materiaal voor kinderen en tieners uit de gehele Heilig Hartparochie. Boeken en materialen zullen dan te leen zijn vanuit de pastorie in Boxtel, Duinendaal 2. Op welke tijden en hoe, wordt nog verder uitgewerkt. Ik houd u op de hoogte!!

Heeft u een leuke tip voor een vlot eigentijds kinderboek of tienerboek dat volgens u zeker in de uitleenkast thuishoort? Geef het dan vooral door! Mocht u denken: “Fantastisch, een project voor onze eigen jeugd en tieners uit de parochie! Daar wil ik ook graag een steentje aan bijdragen!” 
Een gift, hoe groot of klein ook, is van harte welkom! Het geeft mogelijkheid tot aanschaf van extra boeken en materialen!! En daarmee tot meer blije kindergezichten!

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie over de Maagdenwijding? Of misschien over het boekenkastproject? Stuur me gerust een e-mail: info@heilighartparochie.nl ter attentie van mij, bel of schrijft een briefje.

Zondag 22 november was een topdag om nooit te vergeten! Waarvoor dank aan allen! Heeft u de viering met Maagdenwijding gemist? Of hoort u er nu voor het eerst over en bent u nieuwsgierig geworden? De Wijding is nog steeds terug te kijken op www.youtube.com Bij zoeken invullen ‘Sint Jan Den Bosch’. Welkom!
Ik geniet er nog steeds heerlijk van na!

Wie weet tot horens of tot schrijvens. Gods zegen voor u allen. Lieve groeten, Petra van Esch

Klik op deze of de onderstaande weblink en bekijk de hele viering via YouTube

Meer informatie:


Petra en Jessica ondergaan de Maagdenwijding