Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Bespreking lezingen en Evangelie

20-12-2020

Bespreking van de Bijbellezingen en het Evangelie van de week van 20 december 2020

Het Bijbelinloopuurtje op de maandagavond is weer opgestart. A.s. maandag 21 december is de volgende bijeenkomst. Deze is in de Sint-Petrusbasiliek en begint om 19.30 uur. Hierbij worden alle coronamaatregelen in acht genomen.
De bespreking van de lezingen en het Evangelie wordt ook digitaal voortgezet. Dus via de computer, laptop, tablet of telefoon kunt u deze volgen. Klik hieronder op een van de links...

Pastoor Geertjan van Rossem bereidt de presentatie voor en neemt deze digitaal op en zet deze vervolgens op YouTube. De link hier naartoe wordt hier vermeld en verder op alle deelwebsites van de vier kerkdorpen. Klik op die link en volg zijn opgenomen presentatie. 
In deze digitale ontmoeting geeft Geertjan een toelichting op de Eerste en Tweede lezing van aanstaande zondag 20 december en op het Evangelie.

● Deze zondag vieren we de 4e zondag van de Advent. Het motto luidt: Gods vrucht dragen. 
Op de vierde zondag van de Advent richt de Traditie zich op Maria, zij die binnenkort de moeder van Gods Zoon zal worden. Het is ook een intiem gebeuren: Maria krijgt bezoek van een engel, een boodschapper van God. De kerkvaders hebben het er over dat Maria allereerst de vrucht van God in haar hart ontving en pas daarna in haar schoot. De vrucht van God dragen: heeft ons woord “Godsvrucht” daarmee van doen?

● Kerstmis – Nachtmis. Het motto luidt: De Redder geboren. 
Het vieren van Gods Zoon in ons midden kent – liturgisch gezien – verschillende aspecten. Op de dag van Kerstmis wordt dat in drie vieringen uitgewerkt. In de nachtmis – meestal op de vooravond gevierd  staan we stil bij het intieme gebeuren van het kind van Maria, de geboorte van het Kind, Zoon-van-God. Deze geboorte is Gods antwoord op het reikhalzend verlangen van mensen, het verlangen naar een Redder. De Redder in Bijbels perspectief is de Mens-van-God die een doorbraak brengt én mensen de kracht en het perspectief geeft om met de hulp van Boven deze aarde opnieuw in te richten.

● Kerstmis – Dageraadsmis. Het motto luidt: de Redder geboren. 
De eucharistie die op het tijdstip van de ‘dageraad’ gevierd wordt, zal de nadruk leggen op het ‘aan het licht komen ‘ van de Redder, van de Heiland. Hij is bestemd voor het volle licht. Terwijl de nachtmis nog het karakter van de intimiteit van de avond/nacht bevat, gaat het i deze viering – op welk tijdstip deze da ook plaatsvindt – om het verlaten van de duisternis en het verwelkomen van het licht : Sol justitae, de Zon der gerechtigheid. We vieren dit in de komst van de nieuwgeboren Heer.

● Kerstmis – Dagmis. Het motto luidt: De Redder geboren. 
In deze viering wordt het mysterie van de Menswording ten volle uitgewerkt. God spreekt tot ons door zijn Zoon: het Woord is vleesgeworden. God heeft zijn tent opgeslagen onder ons, in een beschadigde wereld die zoekt naar wegen om met de pandemie om te gaan. Het is nodig om perspectief te houden in zo’n situatie. De diepere betekenis van Kerstmis wordt in deze viering uitgewerkt: het Woord van God klinkt en is vlees geworden, het Licht verdrijft de duisternis. Zó redt God de mensen.

● Tweede Kerstdag – Heilige Stefanus. Het motto luidt: de Redder geboren. 
De paradox van Kerstmis komt op deze dag duidelijk aan het licht. De komst van Gods Zoon – we hebben het al gehoord in de proloog van het Johannesevangelie op Eerste Kerstdag – geschiedt in een weerbarstige wereld. Wie getuigt van de Mensgeworden God kan tegenslagen verwachten, zelfs tot het ultieme getuigenis van de gave van je eigen leven. Het feest van de H. Stefanus is als het ware een ‘contrapunt‘ van het Kerstfeest.

● Ga naar de presentatie van de beide lezingen van deze week en klik op deze link of op de link hieronder en geniet van de presentatie.

● Voor de presentatie over de uitleg van het Evangelie klikt u op deze link.

● Ga naar alle toelichtingen op de lezingen en de evangelies in de afgelopen maanden van pastoor Geertjan van Rossem, ook naar die van Hemelvaartsdag. Klik op deze link.

Meer informatie: